Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Νταντάμης
Ιωάννης

Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ

Αρμοδιότητες Αντιδημάρχου:

 1. Έγκριση των δαπανών και διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (διατάκτης), με εξαίρεση την αρμοδιότητα της υπογραφής του τεκμηριωμένου αιτήματος της παρ.3.α του άρθρου 66 του ν.4270/2014 και της παρ.1.α του άρθρου 4 του π.δ.80/2016 και μόνον όταν το αίτημα αφορά κάθε άλλη οργανική μονάδα εκτός από την Οικονομική Υπηρεσία. Ειδικότερα όταν το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη προς τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 και του Π.Δ. 80/2016, αφορά σε δαπάνη οποιασδήποτε οργανικής μονάδας, πλην της οικονομικής υπηρεσίας, τότε θα υπογράφεται από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο της αντίστοιχης οργανικής μονάδας. Στην περίπτωση που το παραπάνω αίτημα αφορά την οικονομική υπηρεσία, θα υπογράφεται από τον αντιδήμαρχο Ιωάννη Νταντάμη.
 2. Ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
  α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης
  β) Τμήμα Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας
  γ) Τμήμα Εσόδων
  δ) Τμήμα Περιουσίας
  ε) Τμήμα Προμηθειών
  στ) Τμήμα Ταμείου
 3. Ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και ειδικότερα των τμημάτων:
  α) Τμήμα Δηµοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου,
  β) Τμήμα Διοικητικής Μέριµνας
 4. Ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
  α) Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  β) Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
 5. Την έγκριση των δαπανών πάγιας προκαταβολής
Back to top