Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Προϊστάμενος

Βαρβαρέζος Ιωάννης

Τηλέφωνο

2351350589

Προσωπικό

Στύλου Αντωνία2351033765stilou@katerini.gr
Καρακούση Ελένη2351033765karakousi@katerini.gr

Αρμοδιότητες

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και εποπτείας) 

1) Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος συλλογής και µεταφοράς και µεριµνά για την έκδοση της προβλεπόµενης άδειας συλλογής και µεταφοράς. 

2) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστηµάτων και µέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της αποκοµιδής και µεταφοράς των απορριµµάτων και των ανακυκλώσιµων υλικών, καθώς και της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήµου. 

3) Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών µέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσµατική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών (οχήµατα, τεχνικά µέσα , κάδοι κλπ). 

4) Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών της καθαριότητας και διαµορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας. 

5) Διαµορφώνει τα κατάλληλα προγράµµατα για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας ( αποκοµιδή απορριµµάτων, ανακυκλώσιµων υλικών, οδοκαθαρισµός, ειδικά συνεργεία κλπ). 

6) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων και εισηγείται προγράµµατα αναγκών ανθρώπινου δυναµικού. 

7) Προσδιορίζει τα σηµεία και µεριµνά για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων και κάδων ανακύκλωσης. 

8) Παρακολουθεί την κανονική εφαρµογή των προγραµµάτων διενέργειας των εργασιών και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσµάτων των σχετικών εργασιών. 

9) Παρακολουθεί την διαθεσιµότητα των τεχνικών µέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών και συνεργάζεται µε το Γραφείο Συντήρησης Οχηµάτων για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών µέσων που διαθέτει ο Δήµος. 

10) Καταρτίζει και µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης του προσωπικού του Τµήµατος. 

(Αρµοδιότητες αποκοµιδής απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων υλικών) 

11) Διαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα και συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκοµιδή των αστικών απορριµµάτων και των ανακυκλούµενων υλικών και την µεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους. 

12) Διενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα το έργο της αποκοµιδής των αστικών απορριµµάτων και των ανακυκλούµενων υλικών και την µεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους. 

13) Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχηµάτων και τεχνικών µέσων που χρησιµοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τµήµατος. 

14) Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραµµάτων αποκοµιδής των απορριµµάτων και των ανακυκλούµενων υλικών. 

15) Μεριµνά για το πλύσιµο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριµµατοδοχείων συγκέντρωσης των απορριµµάτων και των ανακυκλούµενων υλικών. 

16) Διενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα το έργο του καθαρισµού των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήµου και της συγκέντρωσης των απορριµµάτων σε χώρους µεταφόρτωσης. 

17) Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεµφερείς εργασίες όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειµένων, ο καθαρισµός από παράνοµες αφίσες και διαφηµίσεις, ο καθαρισµός εγκαταλελειµµένων οικιών κλπ. 

Back to top