Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Τηλέφωνο

2351031000

Υπαγόμενες Υπηρεσίες

Τμήμα Αστυνόμευσης
Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Δηµοτικής Αστυνοµίας είναι αρµόδια για την αποτελεσµατική και αποδοτική άσκηση των αρµοδιοτήτων που έχουν θεσπισθεί µε τις διατάξεις του άρθρο 1 του Ν.3731/2008. Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό η Δηµοτική Αστυνοµία: 

1) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ύδρευση, την άρδευση και την αποχέτευση, όπως αυτές περιλαµβάνονται στην εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία, στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δηµοτικές αρχές και στις αποφάσεις των διοικητικών συµβουλίων των δηµοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης. 

2) Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νοµοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δηµοτικές αρχές, για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων. 

3) Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δηµοτικές αρχές, για τη χρήση και λειτουργία των δηµοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων. 

4) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εµπόριο και στις λαϊκές αγορές. 

5) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήµιση, καθώς και τον έλεγχο της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφηµιστικών πλαισίων, που τυχόν έχουν τεθεί µε τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, από τις δηµοτικές αρχές. 

6) Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους της εδαφικής περιφέρειας του οικείου δήµου και γενικότερα την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δηµοτικές αρχές για την αναβάθµιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισµών. 

7) Ελέγχει την τήρηση των µέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους. 

8) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθµευση των οχηµάτων, στην επιβολή των διοικητικών µέτρων του άρθρου 103 του ν. 2696/1999, όπως ισχύει, για την παράνοµη στάθµευση οχηµάτων, καθώς και την εφαρµογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδροµους, πλατείες, πεζοδρόµια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση και στην εκποµπή θορύβων από αυτά. Οι αρµοδιότητες αυτές ασκούνται, παράλληλα και κατά περίπτωση, και από την Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιµενικό Σώµα. Όταν κατά την άσκηση τους επιλαµβάνονται η Δηµοτική Αστυνοµία και η Ελληνική Αστυνοµία ή το Λιµενικό Σώµα, ταυτόχρονα, το συντονισµό έχει η Ελληνική Αστυνοµία ή το Λιµενικό Σώµα, κατά περίπτωση. 

9) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα. 

10) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη σήµανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και στις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στο δηµοτικό οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη µέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται. 

11) Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη λειτουργία καταστηµάτων και επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δηµοτικές αρχές. 

12) Ελέγχει την τήρηση διατάξεων που αφορούν τους οργανωµένους από τους Δήµους χώρους προσωρινής εγκατάστασης µετακινούµενων πληθυσµιακών οµάδων. 

13) Αφαιρεί την άδεια οικοδοµής για οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. 

14) Συµµετέχει στην εφαρµογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας. 

15) Ελέγχει επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, σχετικά µε την εφαρµογή της τουριστικής νοµοθεσίας (βεβαίωση παραβάσεων, εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων, θεώρηση τιµοκαταλόγων των δωµατίων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυµάτων) στις περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νοµούς ή νησιά όπου δεν εδρεύουν υπηρεσίες του EOT. 

16) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς. 

17) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δηµοτικές αρχές, καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεως διοικητικών µέτρων που προβλέπονται από αυτές. 

18) Προστατεύει τη δηµοτική και κοινοτική περιουσία. 

19) Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του Δήµου και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση βεβαίωσης µόνιµης κατοικίας. 

20) Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου Δήµου ή άλλων Δηµοτικών Αρχών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήµου. 

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο