Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Προϊσταμένη

Ρίζου Αικατερίνη

Τηλέφωνο

2351032314

Προσωπικό

Βαρβαρέζος Ιωάννης2351032314varvarezos@katerini.gr
Παπαδόπουλος Αθανάσιος2351029407papadopoulos@katerini.gr
Χρυσίδου Μαρία2351032314xrisidou@katerini.gr
Φωτίου Θωμάςfotiutom@katerini.gr

Αρμοδιότητες

1) Σχεδιάζει, προγραµµατίζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή πολιτικών, προγραµµάτων, δράσεων και µέτρων για την προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήµου. 

2) Μεριµνά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέµηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήµου. 

3) Παρακολουθεί την εφαρµογή των ρυθµίσεων που αφορούν τις προστατευόµενες περιοχές στην γεωγραφική περιοχή του Δήµου, σε συνεργασία και µε άλλες αρµόδιες υπηρεσίες. 

4) Μεριµνά για τη δηµιουργία και καλή λειτουργία µηχανισµών και συστηµάτων για την αποκοµιδή και διαχείριση των αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό µεριµνά για : 

(α) την διαχείριση, σύµφωνα µε τον αντίστοιχο σχεδιασµό που καταρτίζεται από την Περιφέρεια, των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, µεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής µονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, 

(β) την αποκατάσταση υφισταµένων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ), σε συνεργασία µε τον τοµέα εγγειοβελτιωτικών έργων της τεχνικής υπηρεσίας. 

(γ) Την κατασκευή και διαχείριση συστηµάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισµού, σε συνεργασία µε την ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ).

5) Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθµιση θεµάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέµατα αυτά αφορούν ιδίως : 

(α) Την ίδρυση και λειτουργία σφαγείων. 

(β) Τον καθορισµό των χώρων για τη δηµιουργία κοιµητηρίων και την παροχή γνώµης για τον καθορισµό χώρων αποτέφρωσης νεκρών. 

(γ) Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών. 

(δ) Την παροχή γνώµης για τον καθορισµό βιοµηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.) και για τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ’ άρθρο 5 ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254, Α΄), σε συνεργασία µε την υπηρεσία Πολεοδοµίας. 

(ε) Την παρακολούθηση προγραµµάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (π.χ. του προγράµµατος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες ). 

(στ) Τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό µεριµνά για την τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νοµείς και επικαρπωτές, προς καθαρισµό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισµών και σε απόσταση µέχρι 100 µέτρων από τα όριά τους. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των υποχρέων, προβαίνει υποχρεωτικά στον αυτεπάγγελτο καθαρισµό των χώρων αυτών και βεβαιώνει εις βάρος τους την ισόποση σχετική δαπάνη του Δήµου. 

6) Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρµογή συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Δήµου ( συστήµατα και προγράµµατα ανακύκλωσης). 

7) Μεριµνά για τη λήψη µέτρων για την προστασία και αναβάθµιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισµών. 

(Αρµοδιότητες διαχείρισης Κοιµητηρίων) 

8) Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δηµοτικών κοιµητηρίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισµούς λειτουργίας του Δήµου. 

9) Μεριµνά για τη δηµιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και για τη χορήγηση άδεις ταφής και αποτέφρωσης νεκρών. 

10) Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται µε τη λειτουργία των δηµοτικών κοιµητηρίων. 

11) Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται µε τις οικονοµικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των κοιµητηρίων και συνεργάζεται µε τις οικονοµικές υπηρεσίες του Δήµου για την απόδοση των εισπραττοµένων ποσών. 

12) Μεριµνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσµηση των χώρων των κοιµητηρίων καθώς και για τη συντήρηση / κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδοµών και πρασίνου των κοιµητηρίων. 

(Αρµοδιότητες εξοικονόµησης ενέργειας) 

13) Το Τµήµα έχει επίσης ως αντικείµενο την προώθηση της εξοικονόµησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήµου (κτίρια, αυτοκίνητα κλπ) και την προώθηση των ήπιων µορφών ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό: 

(α) Μεριµνά για τη µελέτη και σταδιακή εφαρµογή συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης, σύµφωνα µε τους σχεδιασµούς της Πολιτείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συστηµατική και συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. 

(β) Μεριµνά για την εφαρµογή των µέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις προµήθειες του Δήµου, σύµφωνα µε τις σχετικές ρυθµίσεις της Πολιτείας. 

(γ) Μεριµνά για την εφαρµογή των µέτρων µείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήµου, καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισµού των δηµόσιων κοινόχρηστων χώρων που θεσπίζονται από την Πολιτεία. 

(δ) Μεριµνά για την αξιοποίηση των ήπιων µορφών ενέργειας και την χρησιµοποίηση, κατά το δυνατόν, καθαρών οχηµάτων από το Δήµο. 

(Αρµοδιότητες Συντήρησης Πρασίνου) 

14) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστηµάτων και µέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήµου. 

15) Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών µέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσµατική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήµου ( τεχνικά µέσα , εργαλεία, λιπάσµατα, φάρµακα κλπ). 

16) Διαµορφώνει τα κατάλληλα προγράµµατα για τη διενέργεια των εργασιών συντήρησης των χώρων πρασίνου ( φυτεύσεις, λίπανση, πότισµα, κλάδεµα κλπ). 

17) Διαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα και συγκροτεί τα συνεργεία για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας. 

18) Διενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα το έργο της συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας. 

19) Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών µέσων που χρησιµοποιούν τα συνεργεία του Τµήµατος. 

20) Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραµµάτων πρασίνου του Τµήµατος. 

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο