Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Προϊσταμένη

Νταντάµη Αναστασία

Τηλέφωνο

2351350566

Προσωπικό

Νταντάµη Αναστασία –  Αναπλ. ΠροϊσταμένηΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 2351350566dadami@katerini.gr
Συρμαλή ΕυαγγελίαΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών2351350499
2351350558
syrmali@katerini.gr
Γκατζά ΣτέλλαΠΕ Διοικητικού Οικονομικού2351350542gatza@katerini.gr
Τσινή ΕυαγγελίαΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών2351350499
2351350558
tsini@katerini.gr
Σοφιανίδου ΕιρήνηΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών2351350499
2351350558
Δεμερτζή ΜαρίκαΔΕ Διοικητικών Γραμματέων2351350569demertzi@katerini.gr
Υφαντή ΜαρίναΔΕ Διοικητικών Γραμματέων2351350438ifanti@katerini.gr
Γκιμπή ΔαφνούλαΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών2351350565gkimph@katerini.gr
Γελαδάρη ΑλεξίαΥΕ Οικογενειακών Βοηθών2351350499
2351350558
Ιορδανίδου ΔωροθέαΥΕ Οικογενειακών Βοηθών2351350499
2351350558
Αδαμοπούλου ΜεταξίαΥΕ Οικογενειακών Βοηθών2351352025
Γεωργιάδου ΕυπραξίαΥΕ Οικογενειακών Βοηθών2351047404
Δαμαλή ΕυθαλίαΠΕ Κοινωνιολόγων2351081771damali@katerini.gr
Καραγκούνης ΧρυσοβαλάντηςΤΕ Νοσηλευτών2351352025karagounis@katerini.gr
Καρφή ΟυρανίαΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών2351352302karfi@katerini.gr
Μιχαηλίδου ΜαρίαΤΕ Νοσηλευτών 2351047404
Νατσιοπούλου ΒασιλικήΔΕ Ελεγκτών Εσόδων Εξόδων2351350542natsiopoulouv@katerini.gr
Νικολαΐδου Πηνελόπη ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών2351350499nikolaidou@katerini.gr
Ντάνα ΝικολέτταΥΕ Οικογενειακών Βοηθών2351350499
Ντέντα Ολυμπία – ΜαρίαΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών2351350499ntenta@katerini.gr
Παπαδοπούλου ΜατρώναΤΕ Νοσηλευτών2351350499
Παπαευαγγέλου ΑπόστολοςΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών2351352025papaevagelou@katerini.gr
Παπακωνσταντίνου ΕλπίδαΥΕ Οικογενειακών Βοηθών2351350499
Παραστατίδου ΠαρθέναΥΕ Οικογενειακών Βοηθών2351350499
Ρουμπακιά ΚαλλιόπηΥΕ Οικογενειακών Βοηθών2351352302
Σησιού Ελευθερία ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών2351047404
Σιδέρη ΣταυρούλαΤΕ Νοσηλευτών2351352302
Τσοχανταρίδου ΜαγδαληνήΤΕ Νοσηλευτών2351350499
Χαρισσοπούλου Στεργιανή ΠΕ Κοινωνιολόγων 2351047404xarisopoulou@katerini.gr
Χριστοφορίδου ΑναστασίαΤΕ Νοσηλευτών2351041540bsskorinos@katerini.gr
Ευαγγελοπούλου ΙωάνναΠΕ Ψυχολόγων 2351036675
Μοσχολούρη ΧρυσούλαΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών2351036675
Πιπεροπούλου ΧαρίκλειαΠΕ Κοινωνιολόγων2351036675
Σαλαμπασίδου Σοφία ΠΕ Νομικής 2351036675
ΦΑΞ2351350564

Αιτήματα πολιτών που εξυπηρετεί το τμήμα

Παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους (ΦΕΚ 908/2016τ.β).
Διαγραφές από το μητρώο ανασφαλίστων για να ασφαλιστούν σε ασφαλιστικό φορέα.

Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Κατερίνης

Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Κατερίνης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες (άνεργοι και εργαζόμενοι) ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Μάθηση».

Για τα προγράμματα θα γίνεται ενημέρωση με δελτία τύπου.

Σχετικά έντυπα

Παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα.

Βασική προϋπόθεση οι καταναλωτές να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 31/10/2018.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/1085/87/07-01-2019 (ΦΕΚ 49/Β/18-01-2019), με την οποία τροποποιήθηκε η ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/8-2-2018 (ΦΕΚ 474/Β/14-2-2018) στην οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου  36 του ν. 4508/2017. 

Σχετικά έντυπα

Εποπτεία και έγκριση Φιλανθρωπικών Σωματείων και ιδρυμάτων. Ν281/1914 (που δεν καταργήθηκε),το ν.δ 1111/1972 που περιλαμβάνει ειδικότερες ρυθμίσεις.
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», παρέχει υπηρεσίες σε συγκεκριμένες  κατηγορίες του πληθυσμού.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:

α) σε δικαιούχους συνταξιούχους  όλων των ταμείων κύριας ασφάλισης και των συνταξιούχων του Δημοσίου οι οποίοι δεν εξηπηρετούνται από άλλους παρόχους και 

β) σε άλλες κατηγορίες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα, ηλικιωμένους ανασφαλίστους και ΑΜΕΑ, οικονομικά αδύνατους πολίτες. 

Τα κριτήρια επιλογής ωφελούμενων αποτελούν ιδίως: η ηλικία, το εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση, η κατάσταση υγείας, η πρόσκαιρη ή μόνιμη εξάρτηση.

Σχετικά έντυπα

Έκδοση Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας Βρεφονηπιακών και Νηπιακών Σταθμών, Αναθεωρήσεις Αδειών, Εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού

Εποπτεία Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης σε φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα. (Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Βρεφονηπιακών και Νηπιακών Σταθμών, Αναθεωρήσεις Αδειών, Εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού). (ΦΕΚ 1157 τ.Β /2017αριθμ.Δ22/οικ.11828/293). Εποπτεία Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης σε Βρεφονηπιακούς και Νηπιακούς Σταθμούς που λειτουργούν εντός Νομικών Προσώπων του Δήμου. (Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Βρεφονηπιακών και Νηπιακών Σταθμών, Αναθεωρήσεις Αδειών). (ΦΕΚ 141 τ.Α /2017 Π.Δ 99).

Αρμοδιότητες

Το Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων είναι αρµόδιο για το σχεδιασµό και την εφαρµογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δηµόσιας υγείας στην περιοχή του Δήµου, µε τη λήψη των καταλλήλων µέτρων και τη ρύθµιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Συγχρόνως το Τµήµα είναι αρµόδιο για την προώθηση και ρύθµιση ζητηµάτων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης. Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες του Τµήµατος στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, Διαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. 

Οι αρµοδιότητες των επί µέρους γραφείων του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων είναι οι εξής: 

(α) Αρµοδιότητες Γραφείου Κοινωνικής Μέριμνας. 

(Αρµοδιότητες Σχεδιασµού / Συντονισµού / Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών) 

 1. Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή κοινωνικών πολιτικών ή συµµετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, µε την ίδρυση και λειτουργία νοµικών προσώπων, ιδρυµάτων και επιχειρήσεων (παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί, βρεφοκοµεία, ορφανοτροφεία, κέντρα ανοικτής περίθαλψης και ηµερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων, γηροκοµείων κλπ). 
 2. Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων ή συµµετέχει σε προγράµµατα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων οµογενών, µεταναστών, και προσφύγων στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. 
 3. Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωµένων, των ατόµων µε αναπηρία καθώς και ευπαθών κοινωνικών οµάδων. 
 4. Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή κοινωνικών πολιτικών ή συµµετέχει σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των δηµοτών µε την ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή της ψυχικής υγείας (µε τη δηµιουργία δηµοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, κέντρων υποστήριξης και αποκατάστασης ατόµων µε αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, κέντρων συµβουλευτικής στήριξης των θυµάτων της ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών. 
 5. Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του Δήµου, µε τη δηµιουργία Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας. 
 6. Μεριµνά για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και της κοινωνικής αλληλεγγύης µε τη δηµιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και οµάδων εθελοντών. 
 7. Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο (πχ µέσω της εκπόνησης και περιοδικής αναπροσαρµογής ενός «Τοπικού Συµφώνου Κοινωνικής Πολιτικής») 
 8. Οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη δικτύωση τοπικών φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, όπως: 
 • οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήµου 
 • οι κοινωνικές υπηρεσίες των Νοµικών Προσώπων του Δήµου 
 • οι Μ.Κ.Ο 
 • οι υπηρεσίες και δοµές Κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας και του Κράτους 
 • τα αντιπροσωπευτικά σώµατα των οµάδων-χρηστών 

(Αρµοδιότητες Εποπτείας και Ελέγχου) 

 1. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δηµοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθµών. 
 2. Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύµατα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθµοί) και ευθύνεται για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών. 
 3. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυµάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωµατεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς. 
 4. Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωµατείων και ιδρυµάτων, εγκρίνει τον προϋπολογισµό τους και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που δίδονται σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µε κοινωφελείς σκοπούς. 
 5. Μεριµνά για τον διορισµό των µελών διοικητικών συµβουλίων και εποπτεύει και ρυθµίζει θέµατα λειτουργίας ιδρυµάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού,(όπως Κέντρων Παιδικής Μέριµνας, Παιδικών Σταθµών, Παιδικών Εξοχών, παραρτηµάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ). 
 6. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωµένων ή ατόµων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία. 
 7. Μεριµνά για τον ορισµό µελών του Διοικητικού Συµβουλίου των Ταµείων Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, όταν η έδρα των Ταµείων είναι στο Δήµο. 

 (Αρµοδιότητες εφαρµογής κοινωνικών πολιτικών) 

Υλοποιεί δράσεις και προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής συµπληρωµατικά µε τις δράσεις και τα προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από τα Νοµικά πρόσωπα του Δήµου. Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά : 

(α) Διενεργεί κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση των επιδοµάτων πρόνοιας, σε συνεργασία µε το Γραφείο Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Πρόνοιας

(β) Ασκεί κοινωνική εργασία µε άτοµα, οικογένειες και κοινωνικές οµάδες. 

(γ) Λειτουργεί µονάδες συµβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης. 

(δ) Συνεργάζεται µε τα σχολεία της περιοχής για ενηµέρωση σε κοινωνικά θέµατα (AIDS, ναρκωτικά κλπ) και σε συνεργασία µε τους συλλόγους γονέων διοργανώνει Σχολές Γονέων.

(ε) Υλοποιεί προγράµµατα πρόληψης και αντιµετώπισης ψυχοκοινωνικών και οικονοµικών προβληµάτων (προσφύγων, µεταναστών, παλιννοστούντων, φυλακισµένων, υπερηλίκων κ.λ.π.) 

(στ) Υλοποιεί δράσεις προστασίας περιθαλποµένων σε ιδρύµατα κλειστής περίθαλψης

(ζ) Υλοποιεί δράσεις προστασίας µονογονεϊκών οικογενειών 

(Αρµοδιότητες Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας ) 

1) Μεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων Κοινωνικής Πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονοµικά αδυνάτων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις : 

(α) Μεριµνά για την παροχή οικονοµικής ενίσχυσης των αυτοστεγαζοµένων, για τη σχετική µίσθωση ακινήτων, τη ρύθµιση διαφόρων θεµάτων κοινωνικής κατοικίας και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νοµοθεσίας. 

(β) Εκδίδει πιστοποιητικά οικονοµικής αδυναµίας. 

(γ) Μεριµνά για την καταβολή επιδοµάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασµένους, διανοητικά καθυστερηµένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιµολυτική αναιµία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτοµα δικαιούµενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθµίσεων. 

(δ) Εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικηµάτων ένεκα απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους. 

(ε) Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδροµής. 

(στ) Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας. 

(ζ) Εισηγείται την χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών. 

(η) Χορηγεί κάρτες αναπηρίας έπειτα από γνωµάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας 

2) Επιµελείται των θεµάτων που αφορούν ασφαλισµένους του ΟΓΑ δηµότες και εκδίδει βιβλιάρια και βεβαιώσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει τους ασφαλισµένους αυτούς. 

3) Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού και τα Γραφεία του (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ). 

 (β) Αρµοδιότητες Γραφείου Προστασίας της Δηµόσιας Υγείας 

1) Σχεδιάζει, προγραµµατίζει και µεριµνά για την εφαρµογή µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις: 

(α) Μεριµνά για τον υγειονοµικό έλεγχο των δηµοτικών δεξαµενών νερού. 

(β) Μεριµνά για τον υγειονοµικό έλεγχο των καταστηµάτων και επιχειρήσεων, 

(γ) Μεριµνά για τον έλεγχο της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκποµπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα, 

(δ) Χορηγεί βιβλιάρια υγείας στους εκδοροσφαγείς. 

(ε) Παρέχει συνδροµή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και διενεργεί ελέγχους ή άλλες πράξεις, που ζητούν τα εντεταλµένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύµφωνα µε τις οδηγίες τους. (Συνεργασία µε τον τοµέα ζωικής παραγωγής της υπηρεσίας αγροτικής παραγωγής, όταν απαιτείται). 

(στ) Μεριµνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία της περιοχής. 

2) Σχεδιάζει, προγραµµατίζει µια µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων µέτρων για την προαγωγή της δηµόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις: 

(α) Μεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων εµβολιασµών. 

(β) Μεριµνά για την υλοποίηση:

 i) προγραµµάτων δηµόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισµό του αντίστοιχου Υπουργείου. 

ii) εκτάκτων προγραµµάτων δηµόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται µε έκτακτη χρηµατοδότηση. 

iii) προγραµµάτων δηµόσιας υγείας που χρηµατοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(γ) Εκδίδει τοπικές υγειονοµικές διατάξεις και λαµβάνει µέτρα σε θέµατα δηµόσιας υγιεινής. 

(δ) Μεριµνά για την πληροφόρηση των δηµοτών για θέµατα δηµόσιας υγείας. 

(ε) Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικά προγράµµατα για την προστασία και προαγωγή της Δηµόσιας Υγείας στην περιοχή αρµοδιότητας του Δήµου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

3) Ρυθµίζει διάφορα διοικητικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τη δηµόσια υγεία στην περιοχή του Δήµου. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις: 

(α) Εισηγείται τον ορισµό ιατρών προς εξέταση επαγγελµατιών και εργαζοµένων σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας. 

(β) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρµακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρµακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγµάτων φαρµάκων. 

(γ) Εισηγείται τον ορισµό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα ν.π.δ.δ. της περιοχής του Δήµου. 

(γ) Αρµοδιότητες Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων 

(Αρµοδιότητες σε θέµατα παιδείας και δια βίου µάθησης) 

1) Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις: 

(α) Μεριµνά για την συντήρηση, τη βελτίωση, τη καθαριότητα και την φύλαξη των υλικοτεχνικών υποδοµών του εθνικού συστήµατος της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων των Σχολικών Επιτροπών και παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη στις Σχολικές Επιτροπές για τη λειτουργία τους και για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους (Άρθρο 243 του ΔΚΚ). 

(β) Μεριµνά για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίµησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου µετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο. 

(γ) Συνεργάζεται µε την τεχνική υπηρεσία, για την απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και την ανέγερση σχολικών κτιρίων. 

(δ) Μεριµνά για τη µίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δηµόσιων σχολικών µονάδων, τη στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης καθορίζει την αποκλειστική χρήση ορισµένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική µονάδα, καθώς και την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας της κάθε συστεγαζόµενης σχολικής µονάδας (Συνεργασία µε την Οικονοµική υπηρεσία για τη µίσθωση ακινήτων). 

(ε) Συνεργάζεται µε την Δηµοτική Επιτροπή Παιδείας, την ενηµερώνει για θέµατα της αρµοδιότητάς της και της παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία της. 

2) Σχεδιάζει και µεριµνά για την εφαρµογή πολιτικών, προγραµµάτων και δράσεων για την υποστήριξη των µαθητών της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά και για τη γενική παιδεία των κατοίκων. Περιλαµβάνονται αρµοδιότητες όπως : 

(α) Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών 

(β) Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών 

(γ) Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής 

3) Μεριµνά για το σχεδιασµό και την εκτέλεση προγραµµάτων δια βίου µάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραµµατισµού, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις: 

(α) Καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράµµατός του, το τοπικό πρόγραµµα δια βίου µάθησης, µε βάση το Εθνικό Πρόγραµµα Δια Βίου Μάθησης και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραµµα δια βίου µάθησης (νόµος 3879 / 2010, άρθρο 8). Το τοπικό πρόγραµµα δια βίου µάθησης περιλαµβάνει, ιδίως, επενδύσεις, προγράµµατα ή επί µέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρµογής της δηµόσιας πολιτικής δια βίου µάθησης σε τοπικό επίπεδο. 

(β) Μεριµνά για την εφαρµογή του τοπικού προγράµµατος δια βίου µάθησης και διαχειρίζεται την εφαρµογή των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήµου. 

(γ) Εισηγείται την ίδρυση και µεριµνά για τη λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης ( Κ.Δ.Β.Μ.) που εφαρµόζουν το τοπικό πρόγραµµα δια βίου µάθησης και τα οποία οργανώνονται είτε στο πλαίσιο του Τµήµατος, είτε στο πλαίσιο νοµικού προσώπου του Δήµου. 

(δ) Μεριµνά για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών δοµών και την εφαρµογή προγραµµάτων της Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων που συνάπτει ο Δήµος µε τη Γενική Γραµµατεία Δια Βίου Μάθησης. 

(ε) Μεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, στο πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων που συνάπτει ο Δήµος µε το Υπουργείο. 

(στ) Ασκεί τις αρµοδιότητες λαϊκής επιµόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που µεταφέρονται από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση µαζί µε την αντίστοιχη επιχειρησιακή µονάδα ή αποκεντρωµένη δοµή υπηρεσιακής µονάδας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3879 / 2010. 

4) Μελετά και εισηγείται για τη ρύθµιση ζητηµάτων εύρυθµης λειτουργίας της προσχολικής εκπαίδευσης και των σχολείων της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις: 

(α) Εισηγείται τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία µε τη Σχολική Επιτροπή. 

(β) Μεριµνά για τη µεταφορά µαθητών από τον τόπο διαµονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαµβανοµένης της µεταφοράς των µαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της µεταφοράς και σίτισης µαθητών µουσικών γυµνασίων και λυκείων (Συνεργασία µε την Οικονοµική υπηρεσία). 

(γ) Εποπτεύει και ελέγχει τους συλλόγους γονέων και κηδεµόνων. 

(δ) Εγκρίνει την εγκατάσταση, µεταφορά ή επισκευή τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία. 

(ε) Οργανώνει συναυλίες ή άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους µαθητές, κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής. 

(στ) Μεριµνά για το διορισµό και την αντικατάσταση διοικητών των ιδρυµάτων, που χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σηµασία. 

(ζ) Εγκρίνει οποιαδήποτε µίσθωση ιδιωτικού αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης για µεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών. 

(η) Εισηγείται τον καθορισµό κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους. 

(θ) Εισηγείται την κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων. 

(ι) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεµόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αµελούν για την τακτική φοίτησή τους. 

(ια) Εισηγείται τη διακοπή µαθηµάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδηµικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήµου. 

 (Αρµοδιότητες Πολιτικών Ισότητας των φύλων) 

Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων και µέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τοµείς. Στο πλαίσιο αυτό µεριµνά για : 

(α) τη λήψη µέτρων για την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών 

(β) την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέµηση των κοινωνικών στερεότυπων µε βάση το φύλο 

(γ) την ανάπτυξη ειδικών προγραµµάτων για ευπαθείς οµάδες γυναικών 

(δ) την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην απασχόληση 

(ε) τη λήψη µέτρων για την εναρµόνιση επαγγελµατικών και οικογενειακών υποχρεώσεων 

(στ) την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συµµετοχή των γυναικών και την προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων 

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο