Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 8.11.2022

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης την 8η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1.Σύνταξη σχεδίου 16ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
 2.Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής
 3.Εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό τελών καθαριότητας – φωτισμού και φόρου του άρθρου 10 του ν. 1080/80 στο Δήμο Κατερίνης έτους 2023
 4.Εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους χρήσης λαϊκών αγορών στο Δήμο Κατερίνης έτους 2023
 5.Εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό – επιβολή τελών άρδευσης στο Δήμο Κατερίνης έτους 2023
 6.Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών στο αγρόκτημα της Κοινότητας Καλλιθέας», αρ. μελ. 134/2020, προϋπολογισμού 39.997,99€ (με Φ.Π.Α)
 7.Επικύρωση αποτελεσμάτων όλων των σταδίων της διαδικασίας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό διαγωνισμού στο σύστημα 171390 για επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Κατερίνης ‘’ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ- ενός ισοπεδωτή (Grader)”», εκτιμώμενης αξίας 322.000,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (Α.Μ. 83/2022) και κατακύρωση του διαγωνισμού
8. Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπής) για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ», εκτιμώμενης αξίας  806.451,61 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%  (Α.Μ. 95/2022)
 9.Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπής) για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Βελτίωση οδικών υποδομών  αγροτικής οδοποιίας Δήμου Κατερίνης (Αντικατάσταση υφιστάμενων και κατασκευή νέων Μικρών τεχνικών)» εκτιμώμενης αξίας  200.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 130/2020)
10. Κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Σύστημα 172157 για επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων Δήμου Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 80.627,00  ευρώ εκτός ΦΠΑ (Α.Μ. 87/2022)
11. Λήψη απόφασης περί: α) Αποδοχής των όρων της απόφασης του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου με αριθμ. 240.3.1/2022 (ΑΔΑ:9ΨΘΤ46Ψ844-97), β) Αποδοχής της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο του ποσού των 74.400,00 ευρώ σύμφωνα με την ως άνω απόφασής του και γ) Δέσμευσης της Ο.Ε για εισήγηση στο Δ.Σ περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και την αντίστοιχη εγγραφή σε κωδικό του ποσού της χρηματοδότησης, για την ανωτέρω δράση
 12.Λήψη απόφασης περί υποβολής της αντίστοιχης αίτησης/πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός στον Δήμο Κατερίνης»
 13.Λήψη απόφασης περί συγκρότησης ομάδας εργασίας για την δράση με τίτλο «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ)» στο Δήμο Κατερίνης προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
 14.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Υπηρεσίας Καθαριότητας
 15.Υποβολή αιτήματος για ένταξη του Δήμου μας στο πρόγραμμα επιχορήγησης του ΟΑΕΔ, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών
 16.Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ + ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (τμήματα 1+2) αξίας 96.945€ εκτός ΦΠΑ, έγκριση της σχετικής διακήρυξης και της μελέτης, έγκριση αυτοτελούς ανάθεσης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΥΛΩΝ ΚΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (τμήμα 3) αξίας 24.000€ εκτός ΦΠΑ (παρ.10, ά.6, ν.4412/2016)
 17.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ + ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (τμήματα 1+2) αξίας 96.945€ εκτός ΦΠΑ, με ΔΠΚ/20/Α/2022
 18.Έγκριση του πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής αξιολόγησης των κατατεθειμένων προτάσεων για τη λειτουργία θεματικού πάρκου στο Κέντρο Τεχνών Εννέα Μούσες στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Κατερίνης για την περίοδο 2022-23
 19.Έγκριση του αποτελέσματος Β’ σταδίου και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 » ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΕ ΚΩΔ. MIS 5000184 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)» ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΕ ΚΩΔ. MIS 5029657 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)»>>
 20.Έγκριση της 112/2022 απόφασης ΔΣ του ΟΠΠΑΠ με θέμα: «Έγκριση της Γ’ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022»
 21.Εξειδίκευση πιστώσεων
 22.Έγκριση μετακίνησης οχήματος
 23.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 24.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 25.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

                                                                            O Πρόεδρος

Γεώργιος Κυριακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Γεώργιος Νταντάμης1.Αθανάσιος Αναγνώστου
2.Μαρία Τερζίδου2.Δημήτριος Μορφακίδης
3.Νικόλαος Κατανάς3.Αθανάσιος Μπαρμπαγεωργόπουλος
4.Ιωάννης Συμεωνίδης4.Κωνσταντίνος Φιλοκώστας
5.Γεώργιος Τσιαλός5.Θωμάς Αναστασιάδης
6.Νικόλαος Παπαζιώγας6.Αθανάσιος Λιακόπουλος
7.Μιχαήλ Γεωργιάδης  
8.Νικόλαος Μακρίδης  

Β. Επικεφαλής Παρατάξεων Μειοψηφίας

           (που δεν εκπροσωπούνται στην Οικονομική Επιτροπή)

  1. Νικόλαος Τσουπέης
  2. Ευγένιος Παπαδόπουλος

Γ. Προέδροι Κοινοτήτων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο