Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26.4.2021 (δια περιφοράς)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων θα γίνεται τηλεφωνικά και τα μέλη θα ενημερώνονται για τα θέματα μέσω της πλατφόρμας e-meeting) για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ.πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την αριθμ.πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ, την 26η Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:30, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.40 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α) και 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 1Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2021
 2Σύνταξη σχεδίου 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021
 3Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων
 4Τροποποίηση της με αρ. 784/2020 απόφασης Ο.Ε. περί ΄΄Συγκρότησης επιτροπών: α) παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και β) παραλαβής του αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως ισχύουν
Αποδοχή ποσού ύψους 271.500,00 ευρώ  για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19
 6Αποδοχή  ποσού ύψους 859.002,13 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Δ΄ κατανομή έτους 2021
 7Αποδοχή απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, στους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 1 η, 2 η και 3 η μηνιαία κατανομή έτους 2021
 8Ανάθεση της προμήθειας  με τίτλο «Προμήθεια αρδευτικών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών στις αρδευτικές υποδομές ΔΕ Ελαφίνας λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της 6ης και 7ης Δεκεμβρίου 2020»   συνολικής εκτιμώμενης αξίας, ( ΟΜΑΔΑ Α: 24.195,85 + ΟΜΑΔΑ Β: 24.189,80) 48.385,65 € + (Φ.Π.Α. 24%) 11.612,56 € = 59.998,21 € με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ.2.γ του ά.32 του ν.4412/2016 στους οικονομικούς φορείς: 1) Για τα είδη της  ομάδας Α (ΑΜ 30/2021):  ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ  Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & 2)Για τα είδη της ομάδας Β (ΑΜ 30/2021) :  Δ.ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 9Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στις αρδευτικές υποδομές Δ.Ε. Ελαφίνας και Πέτρας λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της 6ης και 7ης Δεκεμβρίου 2020» και εκτιμώμενη αξία 40.320,00 € +(ΦΠΑ24%) 9.676,80 €  = 49.996,80 €  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ.2.γ του ά.32 του ν.4412/2016 στον οικονομικό φορέα OLYMPUS CON-STRUCTIONS IKE
 10Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας (χαρτικά, απορρυπαντικά, σακούλες απορριμμάτων, εργαλεία και υλικά καθαριότητας)  για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων», επιλογή του τρόπου ανάθεσης, καταρτισμός των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού
 11Χορήγηση 3ης παράτασης ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»(αρ. μελ. 09/2020)
 12Έγκριση των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Γεώργιου Νταντάμη για υπηρεσιακούς λόγους στην Θεσσαλονίκη (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) στις 19 Απριλίου 2021
 13Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών  απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 14Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για  ανάγκες του Δήμου
 15Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

O Πρόεδρος

Γεώργιος Κυριακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Κωνσταντίνος Γραμματικόπουλος1.Μαρία Τερζίδου
2.Ευστάθιος Κεραμιδιώτης2.Αστέριος Μπουσνάκης
3.Σταύρος Χριστοφορίδης3.Ιωάννης Νταντάμης
4.Γεώργιος Τσιαλός4.Αθανάσιος Αναγνώστου
5.Αθανάσιος Γκούνας5.Χρήστος Λεμονόπουλος
6.Λάζος Ντόντης6.Γεώργιος Ίτσιος
7.Δημήτριος Βαϊνάς7.Αθανάσιος Λιακόπουλος
8.Απόστολος Λιακόπουλος  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ

Back to top