ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ο Δήμος Κατερίνης, σε εφαρμογή του άρθρου 76 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του ν. 4555/2018, καλεί δημότες, φορείς, συλλόγους και οργανώσεις του Δήμου, για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης είναι όργανο γνωμοδοτικού χαρακτήρα και αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.