ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ Μ.Ε.Ο.Π.Π. (Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 29/03/2023 Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με αριθμό φύλλου ΦΕΚ 5087Β΄/2022, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4662/2020 (σχετ. α΄), η Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής των Εθελοντικών Οργανώσεων και των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.)» (σχετ. β΄), με την … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ Μ.Ε.Ο.Π.Π. (Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας).