ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ BREED

Ο Δήμος Κατερίνης καλεί τους πολίτες του Δήμου Κατερίνης  να συμμετέχουν στο ερευνητικό Ευρωπαϊκό έργο BREED – “Building community REsiliencE and sustainable Development through social economy” του προγράμματος SMP-COSME-2021-RESILIENCE.  Στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας στη μεταπανδημική εποχή μέσω διοργανικής συνεργασίας, καινοτομίας και πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Εταίροι του έργου … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ BREED.