“Αξιοποίηση Συστημάτων Πληρώνω ότι Πετώ και Αυτόνομοι Κομποστοποιητές στη Διαχείριση Βιοαποβλήτων Τουριστικών Περιοχών”

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: “Αξιοποίηση Συστημάτων Πληρώνω ότι Πετώ και Αυτόνομοι Κομποστοποιητές στη Διαχείριση Βιοαποβλήτων Τουριστικών Περιοχών” με ακρωνύμιο BIOWASTE, του Προγράμματος  Interreg IV Balkan Mediterranean 2014 – 2020 . Το εταιρικό σχήμα με Επικεφαλής Εταίρο το Δήμο Κατερίνης αποτελείται από: , Ελλάδα Το έργο To έργο BIOWASTE είναι μια πρωτοβουλία εγκατάστασης ενός συστήματος διαχωρισμού στερεών αποβλήτων … Συνεχίστε να διαβάζετε το “Αξιοποίηση Συστημάτων Πληρώνω ότι Πετώ και Αυτόνομοι Κομποστοποιητές στη Διαχείριση Βιοαποβλήτων Τουριστικών Περιοχών”.