Να καταθέσουν αίτηση στον Δήμο Κατερίνης, καλούνται όσοι υπέστησαν ζημιές σε ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Να καταθέσουν αίτηση στον Δήμο Κατερίνης, καλούνται όσοι υπέστησαν ζημιές, από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το Δήμο Κατερίνης στις 11 Οκτωβρίου 2021. Οι αιτήσεις αφορούν: Α. Στην χορήγηση επιδόματος ΠΡΩΤΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνέπεια των πλημμυρών της 11ης … Συνεχίστε να διαβάζετε το Να καταθέσουν αίτηση στον Δήμο Κατερίνης, καλούνται όσοι υπέστησαν ζημιές σε ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.