Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Κατερίνης – Η γνώμη σου μετράει!

-Έρευνα χαρακτηριστικών μετακινήσεων στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ Ο Δήμος Κατερίνης, συνεχίζοντας την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, με σκοπό την οργάνωση της κινητικότητας στην πόλη, δίνει το λόγο στους πολίτες να συνδιαμορφώσουν την επόμενη μέρα στις μετακινήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, καλούμαστε όλοι να λάβουμε μέρος στην έρευνα καταγραφής χαρακτηριστικών μετακίνησης, μέσω του παρακάτω συνδέσμου: … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Κατερίνης – Η γνώμη σου μετράει!.