Προσωπικό Ασφαλείας

H εξυπηρέτηση των πολιτών γίνεται ΜΟΝΟ κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας