Εκτύπωση

Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

on

Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης

Αποφασίζουμε

Τη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου μας, η οποία θα αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης στ ́ του άρθρου 1 του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15Α'/02-02-2012) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32Α'/11-02-2014) και ισχύει και θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα, που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, αποτελούμενη από τους:

Όλο το κείμενο της απόφασης σε μορφή .PDF εδώ