Εκτύπωση

Πιστοποίηση της ηλεκτρονικής σήμανσης των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς

on

Από το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κατερίνης, ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1η του άρθρου 5 του Ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 4235/2014, «ο ιδιοκτήτης δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς έχει την υποχρέωση να προσκομίζει ή αποστέλλει ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου του».

Η παράλειψη προσκόμισης στον οικείο Δήμο του αντιγράφου του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω Νόμων επιφέρει πρόστιμο 300 ευρώ.

Σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, ο Δήμος Κατερίνης καλεί όλους τους δημότες ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, να προσκομίσουν ή αποστείλουν ταχυδρομικά, επί αποδείξει στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κατερίνης (Πλατεία Δημαρχείου 2 - ισόγειο Δημοτικού Καταστήματος) το ανωτέρω πιστοποιητικό.

Κατερίνη, 21/01/2015
Ο Αντιδήμαρχος Δήμου Κατερίνης
Βαϊνάς Δημήτριος