Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Προϊστάμενος

Γιαννώτας Θωμάς

Τηλέφωνο

2351350412

Προσωπικό

Τσαγκαλίδου Ευφροσύνη2351350406tsagalidou@katerini.gr
Σιούμη Αικατερίνη2351350538sioumi@katerini.gr
Αναγνωστοπούλου Αικατερίνη2351350406kanagnostopoulou@katerini.gr

Αρμοδιότητες

(Αρµοδιότητες σε θέµατα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού) 

1) Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρµογή των διαδικασιών και εσωτερικών κανονισµών που ρυθµίζουν τις σχέσεις του Δήµου µε το προσωπικό του, στο πλαίσιο πάντοτε των γενικότερων ρυθµίσεων της Πολιτείας. 

2) Στο πλαίσιο και των πολιτικών ανθρώπινου δυναµικού που θεσπίζει η Πολιτεία για τον δηµόσιο τοµέα, µεριµνά για τον προσδιορισµό των αναγκαίων θέσεων εργασίας ανά διοικητική ενότητα του Δήµου σε συνεργασία µε το Γραφείο Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Διαφάνειας και Πληροφορικής και την κατάρτιση / επικαιροποίηση των περιγραφών αρµοδιοτήτων των επιµέρους θέσεων. 

3) Παρακολουθεί την κάλυψη των διαφόρων θέσεων εργασίας στις διοικητικές ενότητες του Δήµου µε στόχο τόσο την αξιοποίηση των προσόντων των στελεχών όσο και την απρόσκοπτη και διαρκή κάλυψη των αναγκών των δηµοτικών υπηρεσιών. 

4) Εισηγείται, έπειτα από σχετικά αιτήµατα των αρµόδιων Προϊσταµένων, τις κατάλληλες εσωτερικές µετακινήσεις στελεχών για την αποτελεσµατικότερη κάλυψη των επιµέρους θέσεων εργασίας µε βάση τα προσόντα των στελεχών. 

5) Αξιολογεί τα προσόντα των νεοπροσλαµβανοµένων στελεχών και διαµορφώνει σχετικές προτάσεις προς τους προϊσταµένους των προς κάλυψη θέσεων. 

6) Μεριµνά για την εφαρµογή του συστήµατος αξιολόγησης των εργαζοµένων στο Δήµο και την τήρηση των σχετικών στοιχείων. 

7) Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση µέτρων επιπρόσθετης στήριξης του ανθρώπινου δυναµικού του Δήµου ( πχ. οργάνωση µετακινήσεων του προσωπικού στις εγκαταστάσεις του Δήµου, παιδικοί σταθµοί κλπ). 

8) Μεριµνά για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού του Δήµου µε τον προσδιορισµό των αναγκών βελτίωσης των προσόντων και ικανοτήτων των εργαζοµένων και την εισήγηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης των συµφωνουµένων µέτρων βελτίωσης. 

9) Σχεδιάζει,, εισηγείται και οργανώνει προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης και επιµόρφωσης του ανθρώπινου δυναµικού του Δήµου. Παρακολουθεί την υλοποίηση των προγραµµάτων και µεριµνά για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων από την υλοποίηση των προγραµµάτων αυτών στην πράξη. 

10) Μεριµνά για την βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων µέσα στο Δήµο µε τον σχεδιασµό, την εισήγηση και την οργάνωση σχετικών προγραµµάτων ( πχ. εκδηλώσεις, ταξίδια κλπ). 

(Αρµοδιότητες σε θέµατα µητρώων και διαδικασιών προσωπικού) 

11) Μεριµνά για την τήρηση των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε και ρυθµίζουν τις σχέσεις του Δήµου µε το ανθρώπινο δυναµικό του ( πχ. θέµατα µισθολογικά, ωραρίου, αδειών, ασθενειών, υπερωριών, απολύσεων, διεκδικήσεων κλπ). 

12) Μεριµνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ανθρώπινου δυναµικού για την κάλυψη συγκεκριµένων θέσεων εργασίας µε βάση τις νόµιµες διαδικασίες. 

13) Τηρεί τα Μητρώα του Προσωπικού στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της ατοµικής και οικογενειακής του κατάστασης, οι κάθε είδους µεταβολές στην εργασιακή του ζωή (προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων εργασίας, αµοιβές, άδειες, απουσίες, αξιολογήσεις κλπ) και τα προσόντα του. 

14) Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρµογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται µε την απασχόληση των εργαζοµένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγµατοποίηση υπερωριών κλπ). 

15) Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις µεταβολές των στοιχείων των εργαζοµένων που επηρεάζουν τις αµοιβές τους και ενηµερώνει έγκαιρα τις αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωµή των εργαζοµένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών. 

16) Συνεργάζεται µε τους Προϊσταµένους των επιµέρους διοικητικών ενοτήτων του Δήµου και τους ενηµερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά θέµατα (διαχείριση παρουσιών, υπερωριών, βεβαιώσεων προς το προσωπικό κλπ). 

17) Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέµατα που άπτονται της απασχόλησής τους στο Δήµο. 

18) Μεριµνά για την θέσπιση και την εφαρµογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, σύµφωνα µε την νοµοθεσία. Παρέχει κάθε διοικητική υποστήριξη στους τεχνικούς ασφαλείας και στους γιατρούς εργασίας που προσφέρουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους στο Δήµο σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές τους που καθορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες αυτές: 

(α) Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του Δήµου, στους εργαζόµενους και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέµατα σχετικά µε την ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων. 

(β) Ο γιατρός εργασίας παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του Δήµου, στους εργαζόµενους και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για τη σωµατική και ψυχική υγεία των εργαζοµένων και επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας της υγείας των εργαζοµένων. 

(γ) Ο γιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρούν τις γραπτές υποδείξεις τους σε ειδικό βιβλίο. Τα όργανα διοίκησης του Δήµου λαµβάνουν γνώση των υποδείξεων αυτών ενυπογράφως. 

Back to top