Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Διεθύντρια

Περδίκη Δήμητρα

Τηλέφωνο

2351350411

Υπαγόμενες Υπηρεσίες

Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης
Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υποστήριξης Αιρετών Οργάων του Δήµου είναι αρµόδια για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων του Δήµου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και των Ετησίων Προγραµµάτων Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήµου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασµό και την παρακολούθηση της εφαρµογής των εσωτερικών οργανωτικών συστηµάτων του Δήµου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυµητού επιπέδου ποιότητας των παρεχοµένων κάθε είδους υπηρεσιών. Επιπρόσθετα η Διεύθυνση είναι αρµόδια για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστηµάτων ΤΠΕ του Δήµου, περιλαµβανοµένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε.(Κοµβικό Σηµείο Επαφής) του Δήµου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν.3882/2010 (ΦΕΚ Α΄166). 

Επιπλέον η Διεύθυνση είναι αρμόδια για τον σχεδιασµό και τον συντονισµό εφαρµογής των πολιτικών, συστηµάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Δήµου και παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη στα αιρετά διοικητικά όργανα του ∆ήµου. 

Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, Διαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Back to top