Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Δήμος Κατερίνης: Ενίσχυση της δράσης των τοπικών κοινοτήτων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας

  • Επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων στο πλαίσιο του έργου BREED

Το πρόγραμμα BREED (Building community REsiliEnce and sustainable Development through social economy) ανακοινώνει με υπερηφάνεια την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων που στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις τοπικές κοινότητες. Αυτή η πρωτοποριακή πρωτοβουλία, που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος SMP, συνέβαλε καθοριστικά στον εξοπλισμό ατόμων, από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, με τα απαραίτητα εργαλεία και τις γνώσεις για να προωθήσουν θετικές αλλαγές και να δημιουργήσουν οικονομικές ευκαιρίες στις κοινότητές τους.

Το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων, το οποίο αποτελεί βασική συνιστώσα του έργου BREED, επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των συμμετεχόντων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινότητες. Μέσω μιας σειράς διαδραστικών εργαστηρίων, εκπαιδευτικών συναντήσεων και επισκέψεων μελέτης, οι συμμετέχοντες έχουν εφοδιαστεί με τις δεξιότητες και την υποστήριξη για να συμβάλουν στην ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων τους μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καινοτομίας και κοινωνικής γενναιοδωρίας. Το έργο BREED έχει εμπλέξει ενεργά ένα ευρύ φάσμα συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών επιχειρηματιών, μελών της τοπικής κοινότητας και ατόμων που είναι παθιασμένοι με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Με την προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων, το έργο δημιούργησε ένα υποστηρικτικό δίκτυο που ενθαρρύνει την κοινωνική καινοτομία και τη συνεργασία.

Η επιτυχής υλοποίηση του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων αποτελεί απόδειξη της αφοσίωσης και της συνεργασίας της κοινοπραξίας του έργου, η οποία περιλαμβάνει τους συμμετέχοντες οργανισμούς:

  1. Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani (συντονιστής έργου), Ιταλία
  2. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων Κοινωνικής Ένταξης (ENSIE), Βέλγιο
  3. Mancomunitat de la Ribera Alta, Ισπανία
  4. Δήμος Κατερίνης, Ελλάδα
  5. Δήμος Paredes, Πορτογαλία
  6. Δήμος Alcamo, Ιταλία

Μαζί, έχουν αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη και τους πόρους τους για να έχουν διαρκή αντίκτυπο στο επιχειρηματικό οικοσύστημα και να προωθήσουν τη θετική κοινωνική αλλαγή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Σχετικά με το έργο BREED

Το έργο BREED (Building Resilience through Entrepreneurial Education) στοχεύει στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων μέσω της επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Παρέχοντας προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων, καθοδήγηση και πόρους, το έργο υποστηρίζει άτομα στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, στην προώθηση της καινοτομίας και στην προώθηση θετικών αλλαγών στις κοινότητές τους.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να ενημερώνεστε για την πρόοδο του έργου BREED, επισκεφθείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έργου ή την ιστοσελίδα του

Μπορείτε να βρείτε το πρώτο newsletter του Breed στον παρακάτω σύνδεσμο:

bit.ly/3qF4nGG

Άλκαμο – Ιταλία

Στο πλαίσιο του έργου Breed, η πόλη του Alcamo φιλοξένησε, από τις 8 έως τις 10 Νοεμβρίου, τους Ευρωπαίους εταίρους για να ασχοληθούν με θέματα κοινωνικής οικονομίας στην πρώτη κοινωνική αποστολή του έργου. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν οι ευκαιρίες που παρουσιάζει η περιοχή του Alcamo για την υιοθέτηση ενός βιώσιμου μοντέλου κοινωνικής οικονομίας.

Την Τρίτη, 8 Νοεμβρίου, το κύριο θέμα ήταν η κοινωνική ένταξη, με έμφαση στις πρωτοβουλίες που υλοποιεί ο δήμος, μέσω μιας ανάλυσης του ιταλικού μοντέλου του Εισοδήματος του Πολίτη ως μέτρο κοινωνικής ένταξης, συγκρίνοντας το με τα μοντέλα που έχουν υιοθετηθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για την κατανόηση των ομοιοτήτων και των διαφορών.

Την Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου, το θέμα που καλύφθηκε ήταν η κοινωνική οικονομία στον τομέα της αγροτικής επιχειρηματικότητας. Οργανώθηκε επίσκεψη στην τοπική οργάνωση του Rosso Sera (SS 113), όπου παρουσιάστηκε το σχέδιο Alcamese που συνδυάζει τη γεωργία και την κοινωνική ένταξη, μέσω της “κοινωνικής φάρμας” και της κηποθεραπείας. Πραγματοποιήθηκε ημερίδα όπου παρουσιάστηκε το έργο Fa Bene Sicilia από το Κοινοτικό Ίδρυμα Agrigento and Trapani Community Foundation, με συζήτηση για την ύπαρξη ευκαιριών που πρέπει να αξιοποιηθούν στον τομέα της κοινωνικής αγροτικής επιχειρηματικότητας.

Την τελευταία ημέρα, Πέμπτη 10 Νοεμβρίου, ήταν η σειρά των κοινωνικών επιχειρήσεων. Αρκετές μελέτες περιπτώσεων απεικονίστηκαν για να δώσουν μια εικόνα ενός αναπτυσσόμενου τομέα όπως η κοινωνική οικονομία. Πραγματοποιήθηκε ένα πραγματικό εργαστήριο με τεχνίτες και τη διακρατική ομάδα της Co.Art. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε το εργαστήριο με τίτλο “Πώς να συνδυάσουμε την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική ένταξη;” από το Κοινοτικό Ίδρυμα Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani.

Η αποστολή ήταν μια ευκαιρία για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και δικτύωση με κοινωνικές οργανώσεις, συνεταιριστικούς και επιχειρηματικούς οργανισμούς που υπερασπίζονται ενεργά θεμελιώδεις αξίες όπως η ισότητα, η δικαιοσύνη και η βιωσιμότητα, επιδιώκοντας να καινοτομήσουν την προσέγγισή τους και παρακολουθώντας στενά την κοινωνική εξέλιξη της περιοχής.

 Παρέδες – Πορτογαλία

Η κοινωνική οικονομία στην πράξη στο Paredes. Η Κοινωνική Αποστολή του Paredes πραγματοποιείται από τις 2/11/22 έως τις 1/12/22. Καθώς το θέμα ήταν η δια βίου μάθηση, η εκπαίδευση & ο αθλητισμός ως μέσα για την προώθηση της απασχόλησης & της κοινωνικής ένταξης οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν φορείς που σχετίζονται με το θέμα:  Σχολεία στο Παρέδες, CLDS – Paredes Integra+, ALord, Paredes Golfe Club, Cespu και το πρόγραμμα επανένταξης “Risk to Success”. Όλοι οι εμπλεκόμενοι είχαν την ευκαιρία να κάνουν έναν απολογισμό σχετικά με την Κοινωνική Οικονομία για την οποία όλοι συμφωνούν ότι είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη των κοινοτήτων. 

Κατερίνη – Ελλάδα

Η τρίτη Διακρατική Κοινωνική Αποστολή της BREED πραγματοποιήθηκε στην Κατερίνη από τις 23 έως τις 27 Ιανουαρίου, με επίκεντρο την πράσινη και ψηφιακή ένταξη για την απασχόληση, την ισότητα και την ένταξη των πολιτών.

Παρουσιάστηκαν οι δράσεις που αναλαμβάνονται τόσο από το Δήμο όσο και από ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς για την προώθηση της Κατερίνης ως τουριστικού προορισμού προσβάσιμου σε όλους. Στόχος είναι μέσα από επιχειρηματικές συνεργασίες να αναπτυχθεί η τοπική οικονομία και ταυτόχρονα να αναδειχθεί το φυσικό κάλλος της περιοχής και η γενικότερη ανάπτυξη της κοινότητας.  Η Αντιδήμαρχος Τουρισμού καλωσόρισε τις αντιπροσωπείες και τόνισε τις προσπάθειες του Δήμου για την τουριστική προβολή της περιοχής. Η βραβευμένη εγκατάσταση SEATRAC εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των ακτών για άτομα με αναπηρία και κέρδισε το χρυσό βραβείο στον διαγωνισμό Tourism Awards 2022.

Ο δήμος παρουσίασε έργα σχετικά με την επεξεργασία βιοαποβλήτων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας, καθώς και τη δημιουργία αξιόπιστων ψηφιακών υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα μέσω επαναστατικών (disruptive) τεχνολογιών.  Η παρουσίαση του έργου διαφόρων κοινωνικών συνεταιρισμών και συλλόγων και οι δράσεις για την ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από τις υπηρεσίες και τους ανεξάρτητους φορείς του δήμου δείχνουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

 Alzira – Ισπανία

Η ένωση δήμων Mancomunitat de la Ribera Alta φιλοξένησε το πρόγραμμα Breed από τις 7 έως τις 9 Μαρτίου 2023. Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν ήταν η κοινωνική προστασία, η στέγαση και η υγεία από τη σκοπιά της κοινωνικής οικονομίας. Κατά τη διάρκεια της αποστολής στην Ισπανία, πραγματοποιήθηκαν κάποιες παρουσιάσεις, ομαδικές εργασίες, ομιλίες, εργαστήρια και επισκέψεις μελέτης σε διάφορες τοποθεσίες, όπως η έδρα του οργανισμού Mancomunitat de la Ribera Alta στην Alzira (Βαλένθια).

Ορισμένες προσωπικότητες από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και Ενώσεις Κοινωνικής Οικονομίας συνεργάστηκαν και συμμετείχαν στο έργο για να δημοσιοποιήσουν το έργο τους σε αυτόν τον τομέα δράσης, όπως: Algemesí, Pacte Territorial per a l’Ocupació, Oficina Comarcal d’Habitatge, και Xaloc Ribera Alta.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ και εργάστηκαν για την εφαρμογή ορισμένων προτάσεων σε τοπικό επίπεδο, ευνοώντας την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των διαφόρων χωρών. Επιπλέον, μπόρεσαν να μάθουν για τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της περιοχής και πώς μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής και βιώσιμης κοινωνίας.

Το Breed ήταν μια ικανοποιητική εμπειρία που έδωσε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με άλλες χώρες, να μάθουμε ο ένας από τον άλλο και να εργαστούμε για ένα καλύτερο μέλλον.

Βρυξέλλες – Βέλγιο

Η τελευταία διακρατική κοινωνική αποστολή, που φιλοξενήθηκε από την ENSIE στις Βρυξέλλες από τις 17 έως τις 20 Απριλίου 2023, αποτέλεσε ταυτόχρονα το κλείσιμο της πρώτης φάσης του έργου BREED και την έναρξη της επόμενης. Το συνέδριο “Μια τοπική στρατηγική για το σχέδιο δράσης της κοινωνικής οικονομίας”, που διοργανώθηκε από την FCAT, άνοιξε την αποστολή με τη συμμετοχή ποικίλων οργανώσεων από διάφορους τομείς δραστηριότητας, όπως ο ακαδημαϊκός χώρος, η φιλανθρωπία, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, το ευρωπαϊκό δίκτυο και οι μη κερδοσκοπικές ενώσεις. Στη συνέχεια, η διακρατική κοινωνική αποστολή συνεχίστηκε με διάφορες συνεδριάσεις δημιουργίας ιδεών και εργαστήρια, καθώς και επισκέψεις μελέτης σε κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης στην εργασία (WISEs) που εδρεύουν στις Βρυξέλλες και εργάζονται ενεργά για την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων. Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος αποσκοπούσαν στον σχεδιασμό κοινών κατευθυντήριων γραμμών για την ανάπτυξη σχεδίων κοινωνικής δράσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε κάθε κοινότητα.

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο