Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Προϊστάμενος

Καρρά Αλεξάνδρα

Τηλέφωνο

2351029178

Αρμοδιότητες

  1. Το Τμήμα έχει την ευθύνη της σύνταξης μελετών και εκτέλεσης έργων συντήρησης καθώς και έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία.
  2. Μεριμνά για τις ανάγκες του τμήματος σε τεχνικό εξοπλισμό, εργαλεία, μηχανολογικό εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό κατά ειδικότητες.
  3. Συνεργάζεται με το γραφείο προσωπικού για τις ανάγκες στελέχωσης του προσωπικού των συνεργείων.
  4. Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια των υλικών των έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία.
  5. Συγκροτεί – προγραμματίζει και παρακολουθεί τα συνεργεία του τμήματος
  6. Χειρισμός και αξιοποίηση των μηχανημάτων, τεχνικών μέσων και εργαλείων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία.
  7. Προγραμματίζει την κίνηση των μηχανημάτων και οχημάτων.
  8. Αναφέρει κάθε ζημία που προκαλείται στα οχήματα και μεριμνά για την έγκαιρη επισκευή τους.
  9. Μεριμνά ώστε τα απαιτούμενα για τις ανάγκες του τμήματος μηχανήματα και οχήματα, να βρίσκονται σε ετοιμότητα στις οριζόμενες μέρες και ώρες χρησιμοποίησής τους.
  10. Τήρηση τεχνικής βιβλιοθήκης και αρχείου τεχνικής νομοθεσίας. Η τεχνική βιβλιοθήκη περιλαμβάνει τα φυλ­λάδια των τεχνικών χαρακτηριστικών και συντήρησης όλων των μηχανημάτων/οχημάτων του Δήμου.

(Αρµοδιότητες Πολιτικής Προστασίας) 

Το Τμήμα είναι αρµόδιο για τη διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασµού, το συντονισµό δράσεων για την πρόσληψη, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήµου. Ειδικότερα το Τμήμα: 

(α) Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασµό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του Δήµου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασµού και µεριµνά για την εφαρµογή των σχετικών προγραµµάτων, µέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασµού. 

(β)Υποστηρίζει το συντονισµό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συµβαίνουν στην περιοχή του Δήµου. 

(γ) Μεριµνά για την διάθεση και συντονίζει την δράση του απαραίτητου δυναµικού και µέσων για την πρόσληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήµου 

(δ) Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρµόδιες υπηρεσίες για την προστασία των δασικών περιοχών του Δήµου, συµµετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των δασών. 

Back to top