Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Προϊσταμένη

Δημητριάδου Σταυρούλα

Τηλέφωνο

2351350431

Αρμοδιότητες

1) Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται µε την αποδοχή και την αξιοποίηση των δωρεών και των κληροδοτηµάτων προς τον Δήµο, σύµφωνα µε τους αντιστοίχους όρους. 

2) Τηρεί τα αρχεία της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας σε ηλεκτρονική και φυσική µορφή ( φάκελοι µε στοιχεία περιγραφικά και ιδιοκτησιακά έγγραφα) 

3) Μεριµνά για την διερεύνηση µεθόδων αξιοποίησης της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας και διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις προς τα αρµόδια όργανα του Δήµου. 

4) Μεριµνά για την προώθηση της αξιοποίησης της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις του Δήµου και τη διαχείριση της εκµετάλλευσης της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας (πχ. κατάρτιση συµβάσεων µισθώσεων, µέριµνα είσπραξης µισθωµάτων κλπ.) 

5) Μεριµνά για την εκµίσθωση δηµοτικών εκτάσεων γης για βιοµηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερµοκηπίων και για µονάδες στους τοµείς αλιείας. 

6) Μεριµνά για την παραχώρηση χρήσης δηµοτικών ακινήτων. 

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο