Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Προϊσταμένη

Δημητριάδου Σταυρούλα

Τηλέφωνο

2351350435

Προσωπικό

Τσιγκαροπούλου Γιαννούλα2351350434tsigaropoulou@katerini.gr
Χριστοφορίδης Τιμόθεος2351350433christoforidis@katerini.gr

Αρμοδιότητες

(Αρµοδιότητες σε θέµατα προµηθειών υλικών / εξοπλισµού / υπηρεσιών) 

1) Σχεδιάζει και εισηγείται τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προγράµµατος απαιτουµένων προµηθειών και υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του Ν.3316/2005) του Δήµου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις των δηµοτικών υπηρεσιών, εξετάζει την σκοπιµότητα αυτών και διαµορφώνει περιοδικά προγράµµατα για την προµήθεια κάθε είδους υλικών, εξοπλισµού και υπηρεσιών (πλην τεχνικών υπηρεσιών) και εισηγείται αυτά για έγκριση στα αρµόδια όργανα του Δήµου.

2) Διενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκµηρίωση της διαθεσιµότητας των ειδών ή των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν το Δήµο και τη λήψη στοιχείων τιµών προµήθειας ή υπηρεσίας. 

3) Διενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προµηθειών και των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, ήτοι µεριµνά για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία µε τα αρµόδια κάθε φορά τµήµατα του Δήµου, καταρτίζει το σχέδιο της διακήρυξης, των συµβάσεων και όλων των αποφάσεων και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε φορά αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο του Δήµου, παρακολουθεί τη λειτουργία τους και γενικά µεριµνά για όλα τα ζητήµατα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προµήθειας ή υπηρεσίας µέχρι και την οριστική παραλαβή της, σύµφωνα πάντοτε µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

4) Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισµού υλικών / εξοπλισµού ως αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τηρεί τις διαδικασίες καταστροφής, αποµάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών. 

5) Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών (αρχείο προµηθευοµένων ειδών, αρχείο προµηθευτών, αρχείο φακέλων προµηθειών). 

(Αρµοδιότητες σε θέµατα αποθηκών) 

6) Μεριµνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προµηθευτές των κάθε είδους υλικών παγίων(µηχανήµατα-εξοπλισµός) ή αναλωσίµων που απαιτεί η λειτουργία του Δήµου. 

7) Μεριµνά για την ενηµέρωση των διαχειριστικών βιβλίων των αποθηκών (κατά ποσότητα και αξία )µε τα εισαγόµενα και εξαγόµενα είδη, και την τήρηση των διαδικασιών χορήγησης των ειδών που τηρούνται στα αποθέµατα των αποθηκών του Δήµου. 

8) Παρακολουθεί τα αποθεµάτων των αποθηκών και διατυπώνει εισηγήσεις για την ανάγκη ανανέωσής τους. Συνεργάζεται σχετικά µε τις δηµοτικές υπηρεσίες που κάνουν χρήση των υλικών των αποθηκών. 

9) Τηρεί το αρχείο των παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του Δήµου (µηχανήµατα, οχήµατα, συσκευές, εξοπλισµός κλπ.) και παρακολουθεί την κατανοµή των παγίων αυτών στις υπηρεσίες του Δήµου. 

10) Τηρεί τις διαδικασίες χαρακτηρισµού υλικών ως αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τήρηση των διαδικασιών καταστροφής, αποµάκρυνσης ή εκποίησής τους . 

11) Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικών απογραφών των κάθε είδους υλικών και εξοπλισµού του Δήµου. 

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο