Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Προϊστάμενος

Ζορμπάς Φώτιος 

Τηλέφωνο

2351350478

Προσωπικό

Βάσσου ΜάρθαΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων2351350490vasou@katerini.gr
Ευγενειάδης ΓεώργιοςΔΕ Διοικητικών Γραμματέων2351350479evgeniadis@katerini.gr
Ευσταθίου ΔέσποιναΤΕ Τεχνικών Έργων 2351350430efstathiadou@katerini.gr
Καμανατζή ΓεωργίαΔΕ Διοικητικών Γραμματέων2351350486kamanatzi@katerini.gr
Κωνσταντινίδης Βασίλειος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων2351350478vkonstantinidis@katerini.gr
Μπαλόγλου ΣάββαςΔΕ Διοικητικών Γραμματέων2351350465mpaloglou@katerini.gr
Πακαταρίδου ΒασιλικήΠΕ Πολιτικών Μηχανικών2351350473pakataridou@katerini.gr
Πάτσιος ΑθανάσιοςΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών2351350465patsios@katerini.gr
Σιάκα ΑνδρονίκηΔΕ Διοικητικών Γραμματέων2351350449siaka@katerini.gr
Emailtdek@katerini.gr

Αρμοδιότητες

1) Παραλαµβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλοµένων φακέλων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών, ελέγχει τις υποβαλλόµενες µελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτροµηχανολογικές, θερµοµόνωση, παθητική πυροπροστασία, µελέτη ενεργειακής απόδοσης) σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και µετά τον έλεγχο των φορολογικών εκδίδει τις οικοδοµικές άδειες.

2) Ελέγχει τις αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικές και ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες, τη µελέτη θερµοµόνωσης, τη  µελέτη παθητικής πυροπροστασίας και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδοµικών αδειών βιοµηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθµίσεις της σχετικής νοµοθεσίας.

3) Αναθεωρεί και ενηµερώνει τις οικοδοµικές άδειες, εγκρίνει εργασίες µικρής κλίµακας και τηρεί όλα τα απαιτούµενα σχετικά στατιστικά στοιχεία και αρχεία των οικοδοµικών αδειών.

4) Ελέγχει το σύννοµο εκδοθεισών οικοδοµικών αδειών και προβαίνει σε διακοπή εργασιών ή ανάκληση αδειών, αν απαιτείται.

5) Εκδίδει απόφαση για τον καθορισµό µεµονωµένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται µέσα σ’ έξι έτη από την έκδοση της οικοδοµικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης.

6) Χορηγεί την άδεια εγκατάστασης δοµικής ή µηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθµού στην ξηρά, σύµφωνα µε το άρθρο 24 α΄ του ν.2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει, και την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.

7) Παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς τη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας και τα Τµήµατα της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ).

8) Προβαίνει σε έλεγχο των κατασκευών ώστε να διαπιστώνεται η εφαρµογή των εγκεκριµένων σχεδίων των αντίστοιχων οικοδοµικών αδειών.

9) Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισµάτων και στον χαρακτηρισµό αυτών σύµφωνα µε την ισχύουσα πολεοδοµική νοµοθεσία.

10) Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, προβαίνει σε επιβολή προστίµων ή άλλων προβλεποµένων κυρώσεων κατά την κείµενη πολεοδοµική νοµοθεσία.

11) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον γενικό οικοδοµικό κανονισµό και τις οικοδοµές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, σε συνεργασία µε τη δηµοτική αστυνοµία.

12) Εισηγείται την αφαίρεση άδειας από οικοδοµές για µη εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, σε συνεργασία µε τη δηµοτική αστυνοµία.

Back to top