Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Προϊσταμένη

Παπαδοπούλου Παρθένα 

Τηλέφωνο

2351350516

Γραμματεία

Ορκόπουλος Ιωάννης 2351350549orkopoulos@katerini.gr

Αρμοδιότητες

Το τμήμα αυτό ασκεί τις αρμοδιότητες των περ.21, 25, 27, 28 της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.3731/2008 καθώς και ό,τι αφορά το Ν.3868/2010 περί καπνοαπαγόρευσης. Επιπλέον:

1) Συγκεντρώνει και µελετά τις επιστηµονικές και τεχνικές µεθόδους για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και την αξιολόγηση της απόδοσής της.

2)  Σχεδιάζει όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε τον επιχειρησιακό σχεδιασµό, την τακτική και µεθοδολογία δράσης και την αποτελεσµατικότητα του έργου της δηµοτικής αστυνοµίας (µέθοδοι αστυνόµευσης, κανόνες και µέτρα αστυνοµικής τακτικής και πρακτικής, µέθοδοι αξιοποίησης προσωπικού, στολές προσωπικού κλπ).

3) Σχεδιάζει και εισηγείται κανονισµούς για τη λειτουργία και τον τρόπο δράσης της δηµοτικής αστυνοµίας.

4) Τηρεί αρχείο αναφορών / δελτίων συµβάντων και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία για τη δράση και τα αποτελέσµατα από την αξιοποίηση της δηµοτικής αστυνοµίας.

5) Υποδέχεται τις αναφορές / δελτία συµβάντων, τις αξιολογεί σε συνεργασία µε το Τµήµα Αστυνόµευσης και µεριµνά για την ενηµέρωση των δηµοτικών υπηρεσιών ή και άλλων δηµόσιων υπηρεσιών, όταν απαιτείται, για τις περαιτέρω ενέργειες.

6) Μεριµνά για τη σύσταση και την εύρυθµη λειτουργία των αποκεντρωµένων Τµηµάτων ∆ηµοτικής Αστυνοµίας σε δηµοτικές ενότητες. Καθοδηγεί τα Τµήµατα αυτά για όλα τα θέµατα που αφορούν τον επιχειρησιακό σχεδιασµό, την τήρηση της νοµοθεσίας και των κανονισµών, την τακτική και µεθοδολογία δράσης και την αποτελεσµατικότητα του έργου της δηµοτικής αστυνοµίας.

7) Καθοδηγεί το Τµήµα Αστυνόµευσης και τα Τµήµατα ∆ηµοτικής Αστυνοµίας για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιστατικών ή συµβάντων.

8) Τηρεί στατιστικά στοιχεία για τη δράση και τα αποτελέσµατα από την αξιοποίηση των Τµηµάτων ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.

9) Συνεργάζεται µε άλλους αρµόδιους φορείς για τη λήψη των αναγκαίων νοµοθετικών και διοικητικών µέτρων προς αντιµετώπιση των προβληµάτων που σχετίζονται µε το αντικείµενο της δηµοτικής αστυνοµίας.

10) Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά µε το αντικείµενο της δηµοτικής αστυνοµίας, τηρεί σχετικά αρχεία, συνεργάζεται µε το Τµήµα Αστυνόµευσης και συµµετέχει στην διαχείριση όσων σχετικών µέτρων και αποφάσεων λαµβάνονται.

11) Μεριµνά για την ενηµέρωση του κοινού για το αντικείµενο και το έργο της δηµοτικής αστυνοµίας.

12) Μεριµνά για την εκπαίδευση του προσωπικού της δηµοτικής αστυνοµίας.

13) Μεριµνά για την εξασφάλιση και συντήρηση των τεχνικών µέσων, καθώς και του ιµατισµού και των λοιπών εφοδίων του προσωπικού της δηµοτικής αστυνοµίας.

14) Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Δηµοτικής Αστυνοµίας και τα Τµήµατά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ).

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο