Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Προϊστάμενος

Μπατσαράς Αντώνης

Τηλέφωνο

2351350574

Αρμοδιότητες

Το τμήμα αυτό ασκεί τις αρμοδιότητες των περ.1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,15,16,21,24,25,26,27,28 της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.3731/2008 καθώς και ό,τι αφορά το Ν.3868/2010 περί καπνοαπαγόρευσης. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού περιλαμβάνεται και ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και η επιβολή των πάσης φύσεως προστίμων που καθορίζονται με τις κανονιστικές αποφάσεις (άρθρο 79, Ν.3463/2006). Επιπλέον:

1) Συγκροτεί τις περιπόλους και τις οµάδες αστυνοµικής ενέργειας σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τις οδηγίες του Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασµού.

2) Διενεργεί όλες τις αστυνοµικής φύσεως ενέργειες (περίπολοι, έρευνες, έλεγχοι κλπ) σύµφωνα µε το αντικείµενο της δηµοτικής αστυνοµίας και τους σχετικούς κανονισµούς.

3) Συµπληρώνει αναφορές και δελτία συµβάντων για τα αποτελέσµατα της αστυνοµικής δράσης,τα αξιολογεί και ενηµερώνει σχετικά το Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού.

4) Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά µε το αντικείµενο της δηµοτικής αστυνοµίας, ενηµερώνει σχετικά το Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και συµµετέχει στην διαχείριση όσων σχετικών µέτρων και αποφάσεων λαµβάνονται.

5) Μεριµνά για τη διενέργεια των αναγκαίων εργασιών συντήρησης των τεχνικών µέσων και εφοδίων που χρησιµοποιεί η δηµοτική αστυνοµία.

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο