Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Διαδοχικές συναντήσεις με τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη & τον υφυπουργό Υποδομών Γιάννη Κεφαλογιάννη είχε στην Αθήνα ο Δήμαρχος Κατερίνης Κώστας Κουκοδήμος

Το υπό εκπόνηση Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΚ) του Δήμου Κατερίνης,  η δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδότησης για την εκπόνηση μελετών αρδευτικών έργων, η εκπόνηση μελέτης για την ολοκλήρωση του έργου της ύδρευσης από το φράγμα της Μόρνας, η δυνατότητα ίδρυσης υδατοδρομίου τέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο των συναντήσεων που είχε σήμερα στην Αθήνα ο Δήμαρχος Κατερίνης Κώστας Κουκοδήμος με  τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη & τον υφυπουργό Υποδομών Γιάννη Κεφαλογιάννη αντίστοιχα.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Με τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη ο δήμαρχος συζήτησε τη δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδότησης για την εκπόνηση μελετών αρδευτικών έργων που θα αφορούν το σύνολο των αγροκτημάτων του Δήμου Κατερίνης. Επίσης, την εκπόνηση μελέτης για την ολοκλήρωση του έργου της ύδρευσης από το φράγμα της Μόρνας με έμφαση στην πρόβλεψη κατασκευής των προ-φραγμάτων, τη βελτίωση και αναβάθμιση του διυλιστηρίου, καθώς και του δικτύου μεταφοράς νερού έως τη βόρεια Πιερία.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση και ωρίμανση των μελετών, τα προαναφερόμενα έργα μπορούν να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά προγράμματα για την κατασκευή τους από το τρέχον ή το επόμενο ΕΣΠΑ.

ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ

Επιπλέον, τη δυνατότητα ίδρυσης υδατοδρομίου, καθώς  και τη χρηματοδότηση έργων που θα προβλεφθούν στο υπό εκπόνηση Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  (ΣΒΑΚ)  Δήμου Κατερίνης συζήτησαν ο δήμαρχος Κατερίνης Κώστας Κουκοδήμος με τον Υφυπουργό Υποδομών Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Το νομοσχέδιο, το οποίο αποτελεί συνέχεια του νόμου 4568/2018, προβλέπει την απλούστευση των αδειοδοτικών διαδικασιών (ΚΥΑ) και συγκεκριμένα τη μείωση έως και στο μισό των βημάτων που απαιτούνται για την αδειοδότηση ενός υδατοδρομίου (σήμερα απαιτούνται έως και 42 βήματα). Πιο συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα ίδρυσης υδατοδρομίων από ιδιωτικούς φορείς, πέραν των λιμένων και λιμνών της χώρας, σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα και σε τουριστικούς λιμένες (μαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια).

Ο κ. Κουκοδήμος έθεσε το θέμα της ίδρυσης υδατοδρομίου στην ακτογραμμή του Δήμου Κατερίνης,  που θα συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξης της περιοχής, προοπτική που ο υφυπουργός Υποδομών είδε θετικά επισημαίνοντας ότι το Υπουργείο θα υποστηρίξει  το δήμο Κατερίνης σε ο,τι αφορά την αδειοδότηση ενός σημείου στην ακτογραμμή του.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Παράλληλα, ο  Δήμαρχος έθεσε στον Υφυπουργό Υποδομών μια σειρά έργων και παρεμβάσεων που θα συμπεριληφθούν στο υπό εκπόνηση Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΚ) του Δήμου Κατερίνης.

Ειδικότερα, εκτός των έργων που θα περιλαμβάνονται και αφορούν τη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, ο δήμαρχος ανέφερε στον κ. Κεφαλογιάννη μια σειρά έργων  που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Υπουργείο Υποδομών, όπως η δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων, ανάπτυξης συστήματος αυτόματης ενοικίασης ποδηλάτων, δημιουργίας ανοικτών φυλασσόμενων χώρων στάθμευσης στις εισόδους της πόλης και μεταφορά των επιταγών στο κέντρο με ηλεκτροκίνητα οχήματα,  δημιουργίας ανοικτών φυλασσόμενων χώρων στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων στην παραλιακή ζώνη του Δήμου κ.α. Να σημειωθεί ότι  ο Δήμος Κατερίνης δεν έχει εκπονήσει έως σήμερα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) είναι ένα στρατηγικό σχέδιο, το οποίο βασίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη αρχές όπως είναι η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες αποφάσεων, η ολιστική προσέγγιση στην άσκηση πολιτικής καθώς και η συνεχής αξιολόγηση των παρεμβάσεων. Βασικό κριτήριο για την εκπόνηση του σχεδίου είναι η ικανοποίηση των υφιστάμενων και των μελλοντικών αναγκών μετακίνησης προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα.

Τα ΣΒΑΚ διαφοροποιούνται από τις συνήθεις μελέτες μακροχρόνιου ή βραχυχρόνιου συγκοινωνιακού σχεδιασμού καθώς και τις μελέτες διαχείρισης κυκλοφορίας και στάθμευσης. Οι σημαντικότερες διαφορές των ΣΒΑΚ από τις άλλες μελέτες είναι κατά βάση οι ακόλουθες:

  • Επικεντρώνονται στον άνθρωπο και όχι στην κυκλοφορία των οχημάτων
  • Ο βασικός τους στόχος είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και ποιότητας ζωής αντί της βελτίωσης της χωρητικότητας του οδικού δικτύου για την διευκόλυνση της κυκλοφοριακής ροής.
  • Προϋποθέτουν προσεγγίσεις ενιαίου σχεδιασμού (μεταφορών, χρήσεων γης, περιβάλλοντος, κοινωνικής συνοχής, κλπ) και όχι μόνο θεματική προσέγγιση
  • Βασίζονται σε διεπιστημονική προσέγγιση με συμμετοχή επιστημόνων πολλών ειδικοτήτων
  • Δεν περιορίζονται από διοικητικά όρια περιοχών αλλά εκτείνονται γεωγραφικά με βάση λειτουργικά κριτήρια
  • Προϋποθέτουν την συνεχή αξιολόγηση των επιπτώσεων των διαφόρων παρεμβάσεων και τη διαμόρφωση μιας διαδικασίας μάθησης και βελτίωσης
  • Βασίζονται στη συμμετοχική διαδικασία όλων των εμπλεκομένων φορέων καθώς και άλλων άμεσα ενδιαφερομένων οργανισμών και όχι μόνο στη συμμετοχή του επισπεύδοντος φορέα.

Στην συνάντηση συμμετείχε επίσης, ο Βουλευτής Πιερίας Φώντας Μπαραλιάκος.

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο