Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

«Θεμέλια» για έναν Δήμο Κατερίνης

ανθρώπινο και κοιτίδα βιώσιμης ανάπτυξης

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, που συνεδρίασε την Πέμπτη 30 Απριλίου, η μελέτη για την «Αναθεώρηση των χρήσεων γης στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου Κατερίνης και εναρμόνιση με το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Κατερίνης».

Η μελέτη έρχεται να δώσει λύσεις σε λιμνάζοντα προβλήματα που δημιουργήθηκαν λόγω της μη εναρμόνισης των χρήσεων γης με την αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. του Δήμου Κατερίνης το 2010. Επιπρόσθετα, η μελέτη αποτελεί μοχλό για τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη τις σημερινές ανάγκες του διευρυμένου πλέον Καλλικρατικού Δήμου Κατερίνης.

Η μελέτη, που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, τέθηκε σε άμεση προτεραιότητα από τη σημερινή δημοτική αρχή, τον Δήμαρχο Κατερίνης Κώστα Κουκοδήμο και τον Αντιδήμαρχο Υπηρεσίας Δόμησης Γιώργο Νταντάμη. Η μελέτη ολοκληρώθηκε σε συνεργασία του κ. Νταντάμη και του ανθρώπινου δυναμικού της Υπηρεσίας δόμησης με τον ιδιώτη μελετητή και, παρά τις όποιες καθυστερήσεις λόγω της πανδημίας, επιτεύχθηκε η άμεση ολοκλήρωσή της, η ομόφωνη έγκρισή της τόσο από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κατερίνης, όσο και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η μελέτη βρίσκεται σε ανάρτηση – δημοσιοποίηση, για ένα δεκαπενθήμερο, με τελικό στόχο την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος σε ΦΕΚ.

Γ. Νταντάμης

Σε δηλώσεις του ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας Δόμησης Γιώργος Νταντάμης αναφέρει: «Οι χρήσεις γης που προτείνονται, προσαρμοσμένες πλέον στα σημερινά δεδομένα, αποτελούν έναν ευέλικτο συνδυασμό κεντρικών λειτουργιών και γενικής κατοικίας, εξασφαλίζοντας ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και κυρίως βελτίωση του βιοτικού μας επιπέδου με σεβασμό σε όλες τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις του υπάρχοντος ΓΠΣ. Αλλάζουμε την προοπτική αυτού του τόπου αναθεωρώντας τις χρήσεις γης που ισχύουν εδώ και περίπου 35 χρόνια. Δυστυχώς, ενώ το Γ.Π.Σ. Κατερίνης αναθεωρήθηκε το 2010 δεν ακολουθήσε άμεσα και η αναθεώρηση των χρήσεων γης. Πριν από περίπου δύο χρόνια ξεκίνησε η προσπάθεια αυτή, την οποία εντείναμε με την ανάληψη των καθηκόντων μας, πάντα με πνεύμα συνεργασίας αλλά και την αγωνία να δώσουμε άμεσα λύσεις στα προβλήματα των συνδημοτών μας. Η στρατηγική εκπόνησης της μελέτης σέβεται το πνεύμα του αειφόρου σχεδιασμού και προσδοκεί να εντάξει την Κατερίνη στις πόλεις που θέλουν να είναι ανθρώπινες, λειτουργικότερες, ομορφότερες, ελκυστικότερες, ασφαλέστερες και να αποτελούν κοιτίδες ανάπτυξης της οικονομίας, της κοινωνίας και του πολιτισμού. Μένουμε πιστοί στο όραμά μας για έναν Δήμο με υψηλό επίπεδο διαβίωσης και πρωταγωνιστή στις εξελίξεις».

Βασικά σημεία της μελέτης

Στόχος της μελέτης είναι η τροποποίηση των χρήσεων γης της περιοχής του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Κατερίνης σε οικοδομικά τετράγωνα που δεν απαιτούν τροποποίηση ρυμοτομίας και η προσαρμογή τους στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου Γ.Π.Σ. (Φ.Ε.Κ. 414/ΑΑΠ/4-10-2010) και όπως αυτό συμπληρώθηκε(Φ.ΕΚ. 214/ΑΑΠ/11-06-2013).

Από την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης επαληθεύτηκαν γνωστά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Κατερίνης ως προς τις χρήσεις γης, διαπιστώθηκαν και άλλα που δεν είχαν καταγραφεί στο παρελθόν και στο σύνολο τους ιεραρχήθηκαν και αξιολογήθηκαν.

Αναλυτικότερα διαπιστώθηκε:

1) Μεγάλη συγκέντρωση χρήσεων στο κέντρο της πόλης.

2) Οι πραγματικές ανάγκες της πόλης οδήγησαν σε συγκέντρωση εμπορικών καταστημάτων και αυξημένη κίνηση σε κύριους οδικούς άξονες της πόλης στους οποίους όμως η επιτρεπόμενη χρήση από τα εγκεκριμένα διατάγματα είναι αμιγής κατοικία.

3) Σε κεντρικούς οδικούς άξονες η μία πλευρά του δρόμου αποτελεί περιοχή γενικής κατοικίας και η απέναντι περιοχή αμιγούς κατοικίας. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ασύμβατο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και όφειλε αναθεώρηση χρήσεων.

4) Σε πολλές περιπτώσεις διατηρούνται ακόμα θεσμοθετημένες χρήσεις γης που έχουν απαρχαιωθεί καθώς ο σχεδιασμός που έγινε την δεκαετία του 1980, έδινε το κύριο βάρος στη δημιουργία περιοχών αμιγούς κατοικίας και περιορισμό της γενικής κατοικίας μόνο στο Κέντρο. Ταυτόχρονα επέτρεπε τις αγροτικές αποθήκες μέσα σε πολλά σημεία της πόλης ακόμα και σε κεντρικές περιοχές γεγονός που αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της εποχής για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της πόλης της Κατερίνης, που τη θεωρούσαν μία πόλη προσανατολισμένη σχεδόν αποκλειστικά στην αγροτική παραγωγή. Έκτοτε δεν έγιναν οι απαραίτητες προσαρμογές με αποτέλεσμα ο υφιστάμενος σχεδιασμός να μην ακολουθεί τις εξελίξεις και να μην ικανοποιεί τις υπάρχουσες και μελλοντικές ανάγκες μιας σύγχρονης πόλης.

5) Απουσία χώρων ανάπτυξης δραστηριοτήτων συνάθροισης κοινού.

6) Η πόλη έχει ταυτόχρονα ανάγκη από την αποκέντρωση των χρήσεων γης προς την περιφέρεια και από τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη φιλοξενία και εκκόλαψη του τομέα της μεταποίησης, των υπηρεσιών και κυρίως του τουρισμού καθώς ευνοείται από το ανεπτυγμένο συγκοινωνιακό δίκτυο που διαθέτει η Πιερία.

Όλες οι προτεινόμενες τροποποιήσεις σε επίπεδο χρήσεων γίνονται με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες της πόλης και σε εφαρμογή των χρήσεων με το Γ.Π.Σ. Κατερίνης του έτους 2010, όπως συμπληρώθηκε το 2013.  Παράλληλα, τόσο από το Γ.Π.Σ. όσο και από την μελέτη, σχολιάζεται ότι η ανάπτυξη των χρήσεων και η διάχυση τους στον οικιστικό ιστό γίνεται αξονικά ξεκινώντας από το πεζοδρομημένο εμπορικό κέντρο και ακολουθώντας τα οικόπεδα των οικοδομικών τετραγώνων που πλαισιώνουν τους κύριους οδικούς άξονες του Δήμου Κατερίνης. Η μελέτη δεν προβαίνει σε τροποποιήσεις του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και δεν επηρεάζει τη γεωμετρία των Ο.Τ., ούτε καθορίζει νέους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους.

Στις περιπτώσεις τροποποίησης του πολεοδομικού καθεστώτος, οι νέοι όροι ισχύουν μόνο για τις άδειες που πρόκειται να εκδοθούν και δεν περιορίζουν τα κτήρια που έχουν ανοικοδομηθεί στο πλαίσιο του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου εκτός εάν αυτό προβλέπεται ρητά από τις μεταβατικές διατάξεις. Η νομολογική αυτή προσέγγιση θεμελιώνεται στην αρχή της προστατευμένης εμπιστοσύνης, κατά την οποία μεταγενέστερες μεταβολές του πολεοδομικού καθεστώτος δεν θίγουν δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχουν ήδη δημιουργηθεί νόμιμα.

Σημείωση:

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης και πιο συγκεκριμένα στο link: https://katerini.gr/2020/05/06/anatheorisi-poleodomia/ κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πληροφορηθεί λεπτομέρειες που αφορούν:

1.Τεχνική Έκθεση

2. Συγκεντρωτικό Πίνακα των οικοδομικών τετραγώνων με τις αλλαγές των χρήσεων γης ανά πολεοδομική ενότητα και ανά οικοδομικό τετράγωνο

3.  Έξι (6) Τοπογραφικά Διαγράμματα κλίμακας 1:2000 στα οποία εμφανίζονται τόσο οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των χρήσεων γης σε εναρμόνιση με το θεσμοθετημένο ΓΠΣ Κατερίνης όσο και οι υπάρχουσες χρήσεις που δεν αναθεωρούνται κ.ο.κ.

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο