Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας: Ανακοίνωση για τον καθαρισμό οικοπέδων από ξερά χόρτα και εύφλεκτα υλικά

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει η υπ’ αριθ. 4/2012 Διάταξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», οι ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκο­νται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε α­πόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξηρά χόρτα και στην απομάκρυνση άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα σ’ αυτά.

Στους χώρους που αναφέρονται παραπάνω  απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ο Δήμος υποχρεούται στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετι­κή δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώ­δικα.

Παρακαλούμε τους δημότες να ακολουθούν τις υποδείξεις των σχετικών Διατάξεων προκειμένου να διασφαλίσουμε την περιοχή μας από την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο