Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης ενημερώνει τους πολίτες ότι σύμφωνα με την ΥΑ Α1053/ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β/949/2020 και την αριθμ. 10/18200/13-03-2020 Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών  παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών των επιχειρήσεων στον Δήμο Κατερίνης , που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/4/2020, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στον παρακάτω πίνακα. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

     Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.

    Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

  Εξαιρούνται: α) οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, β) τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. – κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του αμέσως παραπάνω νόμου.

Οι Δημότες που ΔΕΝ υπάγονται στην παραπάνω απόφαση   πρέπει  να καταθέτουν τις οφειλές τους στο λογαριασμό ΙΒΑΝ GR 09 0140 8400 8400 0200 2010 871 της Τράπεζας ALPHA. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εκ των προτέρων επικοινωνία με την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου. Πληροφορίες – διευκρινίσεις στο ισόγειο του Δημαρχείου Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2351 3 50428 & 429.

Ο

Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Κιτιξής Κωνσταντίνος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρατίθεται ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν Κύριο ΚΑΔ έναν από τους κατωτέρω εντάσσονται στα μέτρα στήριξης. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. 

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο