Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

                                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ    

        ΑΔΑ: Ω8Θ7ΩΕΤ-ΟΧΒ

Κατερίνη, 28/01/2020
Αριθ. πρωτ.: οικ. 2993  

                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ                                       

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                                 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ                             

ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ                                         

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                                  

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος

             διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς»  

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης

     Έχοντας υπόψη:

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 9 (Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς) του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15Α’/02-02-2012) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32Α’/11-02-2014) και ισχύει: α) Σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα δύο μέλη της οποίας ορίζονται από τα φιλοζωικά σωματεία και τις ενώσεις που λειτουργούν νόμιμα και που εδρεύουν στο Δήμο ή στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Στην επιτροπή μετέχουν:

       αα) Ένας (1) κτηνίατρος, που ορίζεται από τον οικείο Δήμο και ο οποίος είναι, κατά προτίμηση, ο υπεύθυνος του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ελλείψει αυτού άλλος ιδιώτης κτηνίατρος.

       ββ) Ένας (1) εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος είναι μέλος νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων και ελλείψει αυτού εκπρόσωπος του οικείου Δήμου.

       γγ) Ένας (1) εκπρόσωπος, που ορίζεται από τον οικείο Δήμο, με τον αναπληρωτή του.

       Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 1, όπως ισχύει και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Οι Δήμοι, οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες δημιουργούν δίκτυο ενημέρωσης των πολιτών για τα ζώα που διατίθενται προς υιοθεσία.

3.   Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3098/31-12-2011).

4.     Η αριθ. οικ.39236/24-09-2019 «Απόφαση Αντιδημάρχου Κατερίνης για τη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς» (ΑΔΑ: 6Τ2ΝΩΕΤ-11Χ).

5.     Το αριθ. πρωτ.: οικ.50856/04-12-2019 έγγραφό μας προς τα Φιλοζωικά Σωματεία Κατερίνης «Ο ΑΡΓΟΣ» και «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ – ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» με θέμα τη «Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κατερίνης».

6.     Το αριθ. πρωτ.: 75/ηχ/2019/16-12-2019 (αριθ. πρωτ.: 53566/17-12-2019 Δήμου Κατερίνης) έγγραφο του Φιλοζωικού Σωματείου Κατερίνης «Ο ΑΡΓΟΣ» σύμφωνα με το οποίο ορίζεται τακτικό μέλος της πενταμελούς επιτροπής ο κ. Κανταρτζής Νικήτας με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Τσακιρίδη Ευστάθιο.

7.  Το από 16/01/2020 (αριθ. πρωτ.: 1525/16-01-2020 Δήμου Κατερίνης) έγγραφο του Φιλοζωικού Σωματείου Κατερίνης «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ – ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» σύμφωνα με την οποία ορίζεται τακτικό μέλος της πενταμελούς επιτροπής η                   κ. Νατσιοπούλου Αντωνία με αναπληρωματικό μέλος την κ. Καλοτίνη Μαρία.

8.  Η αριθ. πρωτ.: οικ.50719/03-12-2019 σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την εργασία «Ανάθεση για παροχή υπηρεσιών στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης έτους 2019» μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και του Μέλλιου Γεώργιου με επιστημονικό υπεύθυνο κτηνίατρο τον                κ. Βλαχίδη Ανδρέα – Παναγιώτη.

9.  Η αριθ. πρωτ.: οικ.50727/03-12-2019 σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την εργασία     «Ανάθεση για παροχή υπηρεσιών στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δημοτικών Ενοτήτων Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας, Πέτρας και Πιερίων του Δήμου Κατερίνης έτους 2019» μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και του κτηνιάτρου κ. Τζέγκα Λεωνίδα.

10. Το από 15/06/2016 έγγραφο του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων Επαγγελματικού Σωματείου σύμφωνα με το οποίο ο κ. Δημητρίου Αριστείδης είναι μέλος του Σωματείου τους, με αριθμό μητρώου 88.

11.  Την αριθ. 362/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Κατερίνης περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Κατερίνης στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

12. Την αριθ. πρωτ.: οικ.35277/02-09-2019 απόφαση Δημάρχου Δήμου Κατερίνης με θέμα «Ορισμός αντιδημάρχων με θητεία από 03.09.2019 έως 31.12.2020 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων και ανάθεση καθηκόντων για το χρονικό διάστημα 03.09.2019 έως 31.12.2020».

13.   Την ανάγκη συνέχισης λειτουργίας της εν λόγω επιτροπής.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

         Τη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου μας, η οποία θα αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 1 του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15Α’/02-02-2012) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32Α’/11-02-2014) και ισχύει και θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα, που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, ως εξής:

  1. Τσιαλός Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Δήμου Κατερίνης, ως Πρόεδρος της επιτροπής με αναπληρωτή τον κ. Παπαδόπουλο Ευγένιο, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Κατερίνης, ως εκπρόσωποι του Δήμου Κατερίνης.

2. Κανταρτζής Νικήτας, με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Τσακιρίδη Ευστάθιο, μέλη του Φιλοζωικού Σωματείου Κατερίνης «Ο ΑΡΓΟΣ».

          3. Νατσιοπούλου Αντωνία, με αναπληρωματικό μέλος την κ. Καλοτίνη Μαρία, μέλη του  Φιλοζωικού Σωματείου Κατερίνης «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ – ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ».

4. Τζέγκας Λεωνίδας, κτηνίατρος, με αναπληρωτή τον κ. Βλαχίδη Ανδρέα – Παναγιώτη, κτηνίατρο, μέλη του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.

5. Δημητρίου Αριστείδης, ως εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος είναι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων Επαγγελματικού Σωματείου.

                                                                             Ο Αντιδήμαρχος

                                                                            Τσιαλός Γεώργιος

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο