Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ «ΟΛΥΜΠΟΣ – ΠΙΕΡΙΑ. COM

Κύριε Δένη

Σε ό,τι αφορά το δημοσίευμα στο ιστολόγιο σας στα Μέσα Μαζικής Δικτύωσης με τον τίτλο «ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 91.800 ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ» και ακολούθως τον υπότιτλο «ΤΟ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΠΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΟΣΤΙΣΕ 396,8 ΧΙΛΙΑΡΙΚΑ, ΕΝΩ ΣΤΟΝ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΜΟΝΟ 305!!», για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας καθώς επίσης την έγκυρη και εμπεριστατωμένη ενημέρωση των αναγνωστών σας, απαντούμε τα εξής:

  1. Με το υπ’ αριθμ. 37129/9-11-2022 έγγραφο μας, υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο την 9-11-2022 ο σχετικός φάκελος της διαδικασίας του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ- ΕΝΟΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ (GRADER) (ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 83/2022), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 399.280,00 ευρώ με Φ.Π.Α και 322.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α καθώς και το σχετικό έντυπο σχεδίου σύμβασης, προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος νομιμότητας, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 324 του ν. 4700/2020 (ΦΕΚ Α’ 127/29-6-2020).

Κατά συνέπεια προ πάσης ενέργειας εκ μέρους του Δήμου, η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ υποβλήθηκε στον εξονυχιστικό και ενδελεχή έλεγχο της Επιτρόπου του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.

  • Στη συνέχεια η Επίτροπος εξέδωσε την 22/23-11-2022 αναβλητική πράξη της, ζητώντας την τεκμηρίωση του ποσού της ως άνω δαπάνης με την προσκόμιση τυχόν υπαρχόντων συγκριτικών στοιχείων και έρευνα αγοράς (συμβάσεις κλπ), δεδομένου ότι σε αντίστοιχο διαγωνισμό του Δήμου Δίου – Ολύμπου προκηρύχθηκε και κατοχυρώθηκε πριν από μήνες, στην ίδια ανάδοχο εταιρεια η προμήθεια πανομοιότυπου μηχανήματος με προϋπολογιζόμενη τιμή δαπάνης 307.520 ευρώ με Φ.Π.Α.

Κατά συνέπεια η διαφορά στη τιμή μεταξύ των δύο μηχανημάτων έργου, δεν διέλαθε της προσοχής των Ελεγκτικών Μηχανισμών του Κράτους, αλλά αντίθετα αποτέλεσε αντικείμενο εξονυχιστικής εξέτασης ώστε να εξακριβωθεί και να τεκμηριωθεί το γεγονός της διαφοράς της τιμής, ώστε ή να προχωρήσει η διαδικασία ή να τερματιστεί.

  • Ακολούθως ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού υποβλήθηκε εκ νέου στις 12-12-2022 με το αρ. πρωτ. 39551/12-12-22 (αρ. πρωτ. 70680/12-12-22 ΕλΣυν) έγγραφο της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης, με το οποίο τεκμηριώθηκε καταλλήλως η προϋπολογιζόμενη δαπάνη και η διαφορά αυτής σε σχέση με την προμήθεια που εκτέλεσε το Δήμος Δίου – Ολύμπου λαμβανομένης υπόψη και της από 1-12-2022 επιστολής της υποψήφιας αναδόχου. Η διαφορά σύμφωνα με την αρ. πράξης 26ΠΣ/2022 της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ, οφείλεται κυρίως «σε συνεχείς και απρόβλεπτες αυξήσεις μετάλλων, υλικών και μηχανημάτων λόγω του ξεσπάσματος της Ουκρανικής κρίσης. Η τεκμηρίωση βασίστηκε και στην προσκόμιση σχετικών συγκριτικών στοιχείων μετά από έρευνα αγοράς από τον ελεγχόμενο φορέα».

Με λίγα λόγια, η διαδικασία του διαγωνισμού προμήθειας του συγκεκριμένου μηχανήματος έργου, σε ότι αφορά το Δήμο Δίου – Ολύμπου, ολοκληρώθηκε το 2021, ενώ του Δήμου Κατερίνης ένα χρόνο μετά, στα τέλη του 2022. Ειδικά σε εταιρείες παραγωγής μηχανημάτων οι αυξήσεις είναι ακόμα μεγαλύτερες καθώς οι τιμές των μετάλλων έχουν διπλασιαστεί. Ενδεικτικά αναφέρονται οι διακηρύξεις άλλων υπηρεσιών των Ο.Τ.Α της Ελλάδας (Δήμος Πτολεμαϊδος, Δήμος Καστοριάς κλπ).

Οι πραγματικές και αντικειμενικά μη δυνάμενες να αντιμετωπιστούν δυσλειτουργίες της αγοράς, αναγνωρίστηκαν από την Πολιτεία και εκ του λόγου αυτού έγινε προσπάθεια αντιμετώπισης των δυσμενών επιπτώσεων με την έκδοση του αρ. πρωτ. 2040/13-4-2022 εγγράφου της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ

1. Η διαδικασία του Δήμου Κατερίνης για την ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε ένα χρόνο μετά από την αντίστοιχη του Δήμου Δίου – Ολύμπου και αφού μεσολάβησε ο Ρωσοουκρανικός πόλεμος (Φεβρουάριος 2022), που εκτίναξε τις τιμές των αγαθών και ιδιαίτερα των μετάλλων και των μηχανημάτων έργου στα ύψη.

2.  Το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», είναι εξ ολοκλήρου χρηματοδοτούμενο από του Υπουργείο Εσωτερικών χωρίς καμία απολύτως συμμετοχή του Δήμου μας, συνεπώς αυτό που εσείς αναγράφετε ως «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ + ΕΞΤΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ» είναι ανακριβές και δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Το παραπάνω πρέπει να τονιστεί, διότι συνεχίζοντας κάποιος την ανάγνωση του δημοσιεύματος σας, θα διαβάσει πως «Αν όμως μας…. Γέλασαν και μας τα «έφαγαν» τσάμπα τα επιπλέον 92 χιλιάρικα…» γεγονός που ευθέως παραπέμπει σε απώλεια 92.000 ευρώ από τα ταμεία του Δήμου, κάτι που ασφαλώς είναι ψευδές και ανυπόστατο.

3. Η διαδικασία από το Α μέχρι το Ω, δηλαδή μέχρι την υπογραφή της σύμβασης με τον οικονομικό φορέα και ανάδοχο, έγινε κάτω από την επίβλεψη και τον έλεγχο των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους (ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ). Κοντολογίς η διαφορά τιμής, αποτέλεσε αντικείμενο εμπεριστατωμένης έρευνας εκ μέρους της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία αφού ερεύνησε, αξιολόγησε και έκρινε τα προσκομιζόμενα στοιχεία, άναψε το «πράσινο φως» για την ολοκλήρωση της προμήθειας. Διενήργησε δηλαδή των λεγόμενο «προσυμβατικό έλεγχο», όπως συμβαίνει σε κάθε προμήθεια των φορέων του δημοσίου που υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.

Εν τέλει προκειμένου η «αγωνία» σας να λάβει τέλος, σας αποστέλλουμε τη συγκεκριμένη απάντηση στο δημοσίευμα σας, ζητώντας να δημοσιευτεί άμεσα ώστε οι αναγνώστες να πληροφορηθούν την αλήθεια, χωρίς περιττολογίες και ειρωνική διάθεση.

Ως εκ τούτου σας καλούμε να δημοσιεύσετε την παρούσα επιστολή – απάντηση, άλλως η παράλειψη σας θα θεωρηθεί σκόπιμη και ύποπτη. Επίσης παρακαλούμε, έχοντας υπόψη το πρόσφατο δημοσίευμα  σας για δήθεν πρόκληση σωματικών βλαβών σε συνδημότισσα λόγω πτώσης της εξαιτίας οδικών κακοτεχνιών, πριν δημοσιεύσετε οτιδήποτε, θα ήταν φρόνιμο και συνετό να ακούτε και την άλλη πλευρά (του Δήμου Κατερίνης), ώστε να μην αναγκάζεστε στη συνέχεια να αποσύρετε τα δυσφημιστικά και ανακριβή όπως στην παραπάνω περίπτωση, και να ζητάτε συγνώμη αφού προηγουμένως δημιουργείτε πλαστές εντυπώσεις.

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο