Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Μαθητικός Διαγωνισμός ζωγραφικής

  • Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εβδομάδας για τη μείωση αποβλήτων (19-27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ)
  • Διοργάνωση: Δήμος Κατερίνης – Δημοτικό Ραδιόφωνο Κατερίνης 95,3 fm  σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πιερίας με τίτλο: «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Ο Δήμος Κατερίνης και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Κατερίνης 95,3fm σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πιερίας, στο πλαίσιο εορτασμού της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων (19-27 Νοεμβρίου) με θέμα “Βιώσιμα Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα” διοργανώνουν μαθητικό διαγωνισμό ζωγραφικής με τίτλο: «Ανακύκλωση και Περιβάλλον»

Στόχος του διαγωνισμού είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών και η εικαστική απόδοση για θέματα ανακύκλωσης. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μαθητές των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Κατερίνης με ζωγραφική, αφίσα, ή πλακάτ με γραπτό μήνυμα.

Τα έργα που θα προκριθούν από κάθε σχολείο που θα συμμετέχει στον διαγωνισμό, θα εκτεθούν σε περιοδική έκθεση σε όλα τα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία του Δήμου Κατερίνης, καθώς και στο ευρύ κοινό, στο Συνεδριακό Κέντρο Κατερίνης. Επίσης, θα σκαναριστούν και θα προβληθούν μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης και τα social media του Δημοτικού Ραδιοφώνου Κατερίνης 95,3 fm, ενώ οι δημιουργοί τους θα λάβουν «έπαινο».  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κάθε σχολική μονάδα που επιθυμεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό, θα επιλέξει μία κριτική επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται από τρεις (3) τουλάχιστον εκπαιδευτικούς του σχολείου.  

Οι συμμετοχές κατηγοριοποιούνται σε τρεις (3) ηλικιακές βαθμίδες:

1η Βαθμίδα: Παιδιά Νηπιαγωγείου (προνήπια και νήπια)

2η Βαθμίδα: Παιδιά της Α’, Β’ και Γ’ τάξης Δημοτικού

3η Βαθμίδα: Παιδιά της Δ’, Ε και ΣΤ’ τάξης Δημοτικού

Οι εκπαιδευτικοί – κριτές κάθε σχολείου θα πρέπει να προκρίνουν ένα έργο από κάθε ηλικιακή βαθμίδα όπως αναλύθηκε παραπάνω. Τα σχολεία μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό με έως τρία (3) έργα, ένα από κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Τα έργα μπορεί να είναι ατομικά ή ομαδικά.

Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να ζωγραφίσουν σε χαρτί Α4 (διάσταση 29.7εκ. x 21εκ.) ή Α3 (42εκ x 29.7εκ.) και απαραιτήτως σε οριζόντια διάταξη.

Διάρκεια

Ο Διαγωνισμός θα έχει διάρκεια από τη Τετάρτη 16 Νοεμβρίου έως και την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου.  Οι μαθητές/τριες ή οι ομάδες μαθητών που θα συμμετέχουν πρέπει να παραδώσουν το έργο τους στην κριτική επιτροπή του σχολείου τους στις 28 Νοεμβρίου. Η κριτική επιτροπή θα επιλέξει ένα έργο από κάθε ηλικιακή κατηγορία και θα το/τα αποστείλει σκαναρισμένο/α στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δημοτικού Ραδιοφώνου Κατερίνης dimotikoradiofono@katerini.gr έως και την Παρασκευή 02 Δεκεμβρίου.

Βραβεύσεις

Τα Μέλη της Κριτικής Επιτροπής αξιολόγησης κάθε σχολείου, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, πρέπει να επιλέξουν τα 3 έργα που θα βραβευθούν, με βάση τη δημιουργικότητα, την παιδική αυθεντικότητα, τη συνάφεια με το θέμα του Διαγωνισμού, την πρωτοτυπία και το αισθητικό αποτέλεσμα. Όλα τα έργα πρέπει να συνοδεύονται από τα στοιχεία:  Σχολείο, Τάξη, Ονοματεπώνυμο παιδιού ή ομάδα και όνομα Εθελοντή Εκπαιδευτικού.

Επιπλέον πληροφορίες

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν έχει οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές/-ήτριες ή το σχολείο και είναι προαιρετική. Το Δημοτικό Ραδιόφωνο Κατερίνης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του Διαγωνισμού και διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού πραγματοποιείται στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Μείωση των Αποβλήτων. Η εν λόγω δράση, προτείνεται να πραγματοποιηθεί εντός του ωρολογίου προγράμματος, κατά τη διάρκεια της ευέλικτης ζώνης ή του μαθήματος των εικαστικών, χωρίς όμως να επιβαρύνεται η διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα, να εμπλουτίζεται και διευρύνεται με τρόπο δημιουργικό, με ανάδειξη θεμάτων ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον και συγκεκριμένα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τη μείωση των αποβλήτων, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Δημοσίευση έργων: Το κάθε σχολείο που συμμετέχει στον διαγωνισμό θα πρέπει να αποστείλει μαζί με το/τα έργο/α Υπεύθυνες Δηλώσεις, από τους ασκούντες την επιμέλεια των μαθητών και των μαθητριών που το δημιούργησαν, ότι δέχονται να δημοσιοποιηθεί. 

Ο Διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, καθώς και με τη διάθεση, δωρεάν διανομή, διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως υλικού (έντυπου και μη), που κρίνεται ως διαφημιστικό, προσηλυτιστικό, προπαγανδιστικό ή στρεφόμενο κατά συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού.

Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τη Μείωση των Αποβλήτων

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Μείωση των Αποβλήτων (European Week for Waste Reduction) είναι μία ετήσια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που ενθαρρύνει όλους τους Ευρωπαίους – και όχι μόνο – να προβούν σε ενέργειες ευαισθητοποίησης σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων και των αποβλήτων τους κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας του Νοεμβρίου, με βάση το τρίπτυχο: μείωση των αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και ανακύκλωση.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Μείωση των Αποβλήτων είναι η μεγαλύτερη καμπάνια του είδους στην Ευρώπη, στην οποία συμμετέχουν μέσω δράσεων οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιες αρχές, ενώσεις, επιχειρήσεις, συλλογικά συστήματα ανακύκλωσης, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ευαισθητοποιημένοι πολίτες. Περισσότερες πληροφορίες οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αντλήσουν από την ιστοσελίδα:  https://www.eoan.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2351350517 (Δαμιανός Καλπακίδης) και 2351034000 (Χριστίνα Σιδηροπούλου).

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο