Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

«Περί Συγκρότησης Πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων Δήμου Κατερίνης»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης

     Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 10 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/18.09.2021 τεύχος Α’).
 3. Την εγκύκλιο 377/Α.Π.: 39343/ 15-6-2022 «Διευκρινήσεις επί διοικητικών θεμάτων σε εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4830/2021-Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς-Πρόγραμμα ΑΡΓΟΣ (ΦΕΚ Α΄ 169)»
 4. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 21373/29-06-2022 απόφαση Δημάρχου Κατερίνης με θέμα «Ορισμός αντιδημάρχων με θητεία από 1.7.2022 έως 31.12.2023 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων και ανάθεση καθηκόντων για το χρονικό διάστημα 1.7.2022 έως 31.12.2023» με τον ορισμό του κ. Τσιουκάνη Κων/νο ως Αντιδημάρχου έχοντας μεταξύ άλλων και καθ’ ύλην αρμοδιότητα της ευθύνης, εποπτείας, οργάνωσης, συντονισμό, μέριμνα και έλεγχο των διαδικασιών του Τμήματος Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα, Απασχόλησης & Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που αφορούν στα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κ.λπ.).
 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης (ΦΕΚ 4091Β’/23-09- 2020)
 6. Την με αριθμό οικ. 20338/21-06-2022 απόφαση Αντιδημάρχου Δήμου Κατερίνης με θέμα: Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 19120/28.06.2021 απόφασης Αντιδημάρχου Κατερίνης περί συγκρότησης πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κατερίνης, λόγω αλλαγής νομικού πλαισίου βάση του άρθρου 10 του Ν.4830/2021

            6.   Το αριθ. πρωτ.: οικ.22716/11-07-2022 έγγραφό μας προς τον κ. Δημητρίου

      Αριστείδη εκπαιδευτή σκύλων, μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών

      Σκύλων Επαγγελματικού Σωματείου

 • Το από 20/09/2022 (αριθ. πρωτ. 30649/20-09-2022) έγγραφο του κ. Δημητρίου Αριστείδη σύμφωνα με το οποίο αδυνατεί να συμμετέχει πλέον στην συγκρότηση της πενταμελούς επιτροπής διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, εξαιτίας ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων
 • Την με ημερομηνία 26/07/2022 Ανακοίνωση του Δήμου Κατερίνης σχετική με πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για ανεύρεση επαγγελματία εκπαιδευτή, μέλος νομίμου αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων για τη συμμετοχή του στην συγκρότηση της πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κατερίνης
 • Το γεγονός ότι δεν υπήρξε ενδιαφέρον από επαγγελματία εκπαιδευτή, μέλος νομίμου αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων για τη συμμετοχή του στην συγκρότηση της πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κατερίνης
 • Το αριθ. πρωτ.: οικ.22700/11-07-2022 έγγραφό μας προς το Φιλοζωικό Σωματείο «ΑΡΓΟΣ» με θέμα «Ορισμός εκπροσώπων για την ανασυγκρότηση της πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κατερίνης»
 •  Το από 13-07-2022 (αριθ. πρωτ.: 23233/13-07-2022 Δήμου Κατερίνης) έγγραφο του Φιλοζωικού Σωματείου Κατερίνης «Ο ΑΡΓΟΣ» σύμφωνα με το οποίο ορίζονται τα μέλη του σωματείου που θα συμμετέχουν ως μέλη της πενταμελούς επιτροπής για την παρακολούθηση του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Κατερίνης (τακτικά και αναπληρωματικά) (τακτικό ο κ. Κανταρτζής Νικήτας πρόεδρος του φιλοζωικού σωματείου «ΑΡΓΟΣ» και αναπληρωματικό ο κ. Μαραβέλιας Ιωάννης, αντιπρόεδρος του Φιλοζωϊκού Σωματείου «ΑΡΓΟΣ»).
 • Το αριθ. πρωτ.: οικ.22714/11-07-2022 έγγραφό μας προς το Φιλοζωικό Σύλλογο Κατερίνης «ΚΙΒΩΤΟΣ» με θέμα «Ορισμός εκπροσώπων για την ανασυγκρότηση της πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κατερίνης»
 • Το από 14-07-2022 (αριθ. πρωτ.: 23298/14-07-2022 Δήμου Κατερίνης) έγγραφο του Φιλοζωικού Συλλόγου Κατερίνης «ΚΙΒΩΤΟΣ» σύμφωνα με το οποίο ορίζονται τα μέλη του σωματείου που θα συμμετέχουν ως μέλη της πενταμελούς επιτροπής για την παρακολούθηση του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Κατερίνης (τακτικά και αναπληρωματικά) (τακτικό η κα Μαρία Καρακασίδου αντιπρόεδρος του Φιλοζωϊκού Συλλόγου «ΚΙΒΩΤΟΣ» και αναπληρωματικό ο κ. Χαράλαμπος Ιωαννίδης, μέλος του Φιλοζωϊκού Συλλόγου «ΚΙΒΩΤΟΣ»)
 • Το με αριθ. 25/1998 καταστατικό Φιλοζωικού Σωματείου Κατερίνης με το διακριτικό τίτλο «Φιλοζωικό Σωματείο ΆΡΓΟΣ», το οποίο είναι καταχωρημένο στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Κατερίνης που λειτουργεί νόμιμα και εδρεύει στο Δήμο Κατερίνης.
 • Τo με αριθ. πρωτ. 241/2022 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Κατερίνης, «περί μη λύσης του Φιλοζωϊκού σωματείου «ΑΡΓΟΣ»
 • Το με αριθ. 16/2020 καταστατικό Φιλοζωικού Σωματείου Κατερίνης με το διακριτικό τίτλο «Φιλοζωικός Σύλλογος Κατερίνης-ΚΙΒΩΤΟΣ», το οποίο είναι καταχωρημένο στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Κατερίνης που λειτουργεί νόμιμα και εδρεύει στο Δήμο Κατερίνης
 • Τo με αριθ. πρωτ. 252/2022 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Κατερίνης, «περί μη τροποποίησης και λύσης του Φιλοζωϊκού συλλόγου Κατερίνης «ΚΙΒΩΤΟΣ»
 • Την αριθ. 182/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Κατερίνης περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Κατερίνης στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων
 • Η αριθ. πρωτ.: οικ.21551/30-06-2022 σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την εργασία «Ανάθεση για παροχή υπηρεσιών στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης έτους 2022» μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και του κτηνιάτρου κ. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου
 • Την ανάγκη Συγκρότησης Πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων του Δήμου Κατερίνης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τη Συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων του Δήμου Κατερίνης,  αποτελούμενη από τους:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Τσιουκάνη Κωνσταντίνο Αντιδήμαρχο, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον κ. Παπαδόπουλο Ευγένιο, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο
 2. Τριανταφύλλου Κων/νο (υπεύθυνο κτηνίατρο του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς), ως τακτικό μέλος.
 3. Αντωνιάδη Κων/νο (δημοτικό υπάλληλο, ελλείψει του επαγγελματία εκπαιδευτή, μέλος νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων), ως τακτικό μέλος.
 4. Κανταρτζή Νικήτα, (εκπρόσωπο του Φιλοζωικού Σωματείου Κατερίνης «ΑΡΓΟΣ»), ως τακτικό μέλος
 5. Καρακασίδου Μαρία, (εκπρόσωπο του Φιλοζωικού Συλλόγου Κατερίνης «ΚΙΒΩΤΟΣ»), ως τακτικό μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος συμμετοχής των ανωτέρω τακτικών μελών των Φιλοζωικών Σωματείων Δήμου Κατερίνης τα μέλη αυτά θα αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής:

 1. Μαραβέλια Ιωάννη (εκπρόσωπο του Φιλοζωικού Σωματείου Κατερίνης «ΑΡΓΟΣ»), ως αναπληρωματικό μέλος.
 2. Ιωαννίδη Χαράλαμπο (εκπρόσωπο του Φιλοζωικού Συλλόγου Κατερίνης «ΚΙΒΩΤΟΣ»), ως αναπληρωματικό μέλος

Β. Η επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 10 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/18.09.2021 τεύχος Α’).

Γ. Γραμματέας του συλλογικού οργάνου ορίζεται η κα Μπατσαρά Δάφνη, Δημοτική υπάλληλος με αναπληρωτή τον κ. Τσεχερίδη Ηλία, Δημοτικό υπάλληλο

                                                                            Ο Αντιδήμαρχος

                                                                            Τσιουκάνης Κωνσταντίνος

       Κοινοποίηση:

α)     Τμήμα Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα,

        Απασχόλησης και Τουρισμού (εις τριπλούν)

β)     Γραφείο Δημάρχου

γ)     κ. Τσιουκάνη Κωνσταντίνο, Δ.Σ. Δήμου Κατερίνης

δ)     κ. Παπαδόπουλο Ευγένιο, Ε.Δ.Σ. Δήμου Κατερίνης

ε)    Φιλοζωικό Σωματείο Κατερίνης «Ο ΑΡΓΟΣ» 

          (προς ενημέρωση των μελών του)

       Κρέσνας 1

       Τ.Κ. 601 33 Κατερίνη

 στ)    Φιλοζωικό Σύλλογο Κατερίνης «ΚΙΒΩΤΟΣ»

       (προς ενημέρωση των μελών του)

         E-mail: ark.strays@gmail.com

ζ)    κ. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνο, κτηνίατρο, μέλος του

       Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου

       Ζαλόγγου 100

       Τ.Κ. 601 34 Κατερίνη

η)    κ. Αντωνιάδη Κωνσταντίνο, υπάλληλο

       Δήμου Κατερίνης      

θ)    κα Μπατσαρά Δάφνη, υπάλληλο

       Δήμου Κατερίνης

        Τ.Κ. 601 33 Κατερίνη

ι)     Τσεχερίδη Ηλία, υπάλληλο

       Δήμου Κατερίνης

κ)     Υπεύθυνο ιστοσελίδας του Δήμου

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο