Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Για πρώτη φορά ο Δήμος Κατερίνης εκπονεί επιχειρησιακό σχέδιο

Η βούληση και το όραμα της Δημοτικής Αρχής, καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο αποτυπώνονται στο ολοκληρωμένο τετραετές επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Κατερίνης.

Ειδικότερα, το επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο για πρώτη φορά εκπονεί  ο Δήμος Κατερίνης συνιστά εργαλείο σχεδιασμού και υλοποίησης της αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου, το οποίο στοχεύει στον προσδιορισμό αφενός των κυρίων πυλώνων – στρατηγικών αξόνων πάνω στους οποίους θα οικοδομήσει ο Δήμος την αναπτυξιακή́ του στρατηγική κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο. Αφετέρου, αποτελεί ένα πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των νομικών προσώπων, που εποπτεύονται από τον Δήμο.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι, για την κατάρτιση και την ολοκλήρωσή του, λήφθηκαν υπόψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η μακροπεριφερειακή και διαπεριφερειακή στρατηγική, οι προτεραιότητες που απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα, καθώς και άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα, πολιτικές και στρατηγικές που επηρεάζουν τη διάρθρωση και ανάπτυξή του.

Όπως σημειώνει ο Δήμαρχος Κατερίνης Κώστας Κουκοδήμος: «Το στρατηγικό όραμα του Δήμου μας για την τρέχουσα δημοτική περίοδο έχει ως στόχο έναν Δήμο σύγχρονο και εξωστρεφή, φιλικό στους πολίτες και τους επισκέπτες, ενώ στηρίζεται σε ένα βιώσιμο ολοκληρωμένο τοπικό αναπτυξιακό πρόγραμμα. Στο επίκεντρό του, με βάση την υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου μας και τα κρίσιμα ζητήματα που εντοπίστηκαν, θέτουμε μεταξύ άλλων τον πολιτισμό, την προστασία του περιβάλλοντος την τουριστική ανάπτυξη».

Οι άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού είναι προκαθορισμένοι και σύμφωνοι με την οργάνωση των αρμοδιοτήτων σε θεματικές ενότητες (Ν 3852/2010). Ειδικότερα, η στρατηγική του Δήμου Κατερίνης οργανώνεται σε τέσσερις Άξονες Προτεραιότητας για κάθε έναν από τους οποίους εξειδικεύονται Μέτρα και Στόχοι. Πιο συγκεκριμένα:

Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός

Άξονας 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση

Άξονας 4: Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου

  • Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καταρτίστηκε σε δύο φάσεις και περιλαμβάνει:

Α) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ & Β) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Επιπλέον, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί βασικό εργαλείο προγραμματισμού, δράσεων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, καθώς:

•Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας και προϊόν συλλογικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου.

•Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου.

•Είναι εύχρηστο, σύντομο και περιεκτικό, κωδικοποιώντας κατά το δυνατόν την πληροφορία που παρέχει, ώστε να διευκολύνει την παρακολούθηση και την επικαιροποίησή του.

•Δίνει έμφαση στη διάγνωση, σε σχέση με την αποτύπωση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος, για την ανάδειξη βασικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων.

•Δίνει έμφαση στον τεκμηριωμένο προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων, στα οποία πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές του ο Δήμος, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά προβλήματα, τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις δυνατότητές του ως οργανισμού

•Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός αποτελεί την κεντρική αναφορά ώστε να δίνει εύκολα  το υπόβαθρο, σχεδόν αυτοματοποιημένα, για την εκπόνηση επιμέρους σχεδίων δράσης (ανά υπηρεσία υλοποίησης, ανά θεματική, κλπ.).

•Διερευνά πλήθος πηγών χρηματοδότησης, αποτελώντας βάση για το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων κυρίως αναπτυξιακού χαρακτήρα.

•Συνδέεται με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου και των εμπλεκόμενων νομικών του προσώπων.

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο