Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ,
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος
διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 9 (Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς) του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15Α’/02-02-2012) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32Α’/11-02-2014) και ισχύει: α) Σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα δύο μέλη της οποίας ορίζονται από τα φιλοζωικά σωματεία και τις ενώσεις που λειτουργούν νόμιμα και που εδρεύουν στο Δήμο ή στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Στην επιτροπή μετέχουν: αα) Ένας (1) κτηνίατρος, που ορίζεται από τον οικείο Δήμο και ο οποίος είναι, κατά προτίμηση, ο υπεύθυνος του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ελλείψει αυτού άλλος ιδιώτης κτηνίατρος. ββ) Ένας (1) εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος είναι μέλος νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων και ελλείψει αυτού εκπρόσωπος του οικείου Δήμου. γγ) Ένας (1) εκπρόσωπος, που ορίζεται από τον οικείο Δήμο, με τον αναπληρωτή του. Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 1, όπως ισχύει και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Οι Δήμοι, οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες δημιουργούν δίκτυο ενημέρωσης των πολιτών για τα ζώα που διατίθενται προς υιοθεσία.
 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης (ΦΕΚ 4091Β’/23-09-2020).
 4. Η αριθ. οικ.12357/06-05-2021 «Απόφαση Αντιδημάρχου Κατερίνης για τη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς» (ΑΔΑ: ΩΧΤΧΩΕΤ-8ΦΛ).
 5. Το αριθ. πρωτ.: οικ.20773/09-07-2020 έγγραφό μας προς τα Φιλοζωικό Σωματείο Κατερίνης «Ο ΑΡΓΟΣ» με θέμα «Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση νέας πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κατερίνης».
 6. Το από 13/07/2020 (αριθ. πρωτ.: 20980/13-07-2020 Δήμου Κατερίνης) έγγραφο του Φιλοζωικού Σωματείου Κατερίνης «Ο ΑΡΓΟΣ» σύμφωνα με το οποίο ορίζεται τακτικό μέλος της πενταμελούς επιτροπής ο κ. Κανταρτζής Νικήτας με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Τσακιρίδη Ευστάθιο.
 7. Το από 25/02/2021 (αριθ. πρωτ.: 5186/25-02-2021 Δήμου Κατερίνης) έγγραφο του Φιλοζωικού Συλλόγου Κατερίνης «ΚΙΒΩΤΟΣ» σύμφωνα με το οποίο ορίζεται τακτικό μέλος της πενταμελούς επιτροπής η κ. Κατηφεδένιου Σουλτάνα – Παρασκευή με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Ιωαννίδη Χαράλαμπο.
 8. Η αριθ. πρωτ.: οικ.15213/27-05-2021 σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την εργασία «Ανάθεση για παροχή υπηρεσιών στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης έτους 2021» μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και του κτηνιάτρου κ. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου.
 9. Η αριθ. πρωτ.: οικ.15214/27-05-2021 σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την εργασία «Ανάθεση για παροχή υπηρεσιών στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δημοτικών Ενοτήτων Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας, Πέτρας και Πιερίων του Δήμου Κατερίνης έτους 2021» μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και του κτηνιάτρου κ. Δένη Δημήτριου.
 10. Το από 15/06/2016 έγγραφο του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων Επαγγελματικού Σωματείου σύμφωνα με το οποίο ο κ. Δημητρίου Αριστείδης είναι μέλος του Σωματείου τους, με αριθμό μητρώου 88.
 11. Την αριθ. 107/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Κατερίνης στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 12. Την αριθ. πρωτ.: οικ.8761/01-04-2021 απόφαση Δημάρχου Δήμου Κατερίνης με θέμα «Ορισμός αντιδημάρχων με θητεία από 1.4.2021 έως 30.6.2022 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων και ανάθεση καθηκόντων για το χρονικό διάστημα 1.4.2021 έως 30.6.2022».
 13. Την ανάγκη συνέχισης λειτουργίας της εν λόγω επιτροπής.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

η συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου μας, η οποία θα αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 1 του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15Α’/02-02-2012) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32Α’/11-02-2014) και ισχύει και θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα, που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, ως εξής:

 1. Τσιουκάνης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος Δήμου Κατερίνης, ως Πρόεδρος της επιτροπής με αναπληρωτή τον κ. Παπαδόπουλο Ευγένιο, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Κατερίνης, ως εκπρόσωποι του Δήμου Κατερίνης.
 2. Κανταρτζής Νικήτας, με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Τσακιρίδη Ευστάθιο, μέλη του Φιλοζωικού Σωματείου Κατερίνης «Ο ΑΡΓΟΣ».
  3. Κατηφεδένιου Σουλτάνα – Παρασκευή, με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Ιωαννίδη Χαράλαμπο, μέλη του Φιλοζωικού Συλλόγου Κατερίνης «ΚΙΒΩΤΟΣ».
 3. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος, κτηνίατρος, με αναπληρωτή τον κ. Δένη Δημήτριο, κτηνίατρο, μέλη του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.
 4. Δημητρίου Αριστείδης, ως εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος είναι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων Επαγγελματικού Σωματείου.

Ο Αντιδήμαρχος

Τσιουκάνης Κωνσταντίνος

Κοινοποίηση:
α) Τμήμα Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα,
Απασχόλησης και Τουρισμού (εις τριπλούν)
β) Γραφείο Δημάρχου
γ) κ. Τσιουκάνη Κωνσταντίνο, Αντιδήμαρχο Δήμου Κατερίνης
δ) κ. Παπαδόπουλο Ευγένιο, Δ.Σ. Δήμου Κατερίνης
ε) Φιλοζωικό Σωματείο Κατερίνης «Ο ΑΡΓΟΣ»
(προς ενημέρωση των μελών του)
Κρέσνας 1
Τ.Κ. 601 33 Κατερίνη
στ) Φιλοζωικό Σύλλογο Κατερίνης «ΚΙΒΩΤΟΣ»
(προς ενημέρωση των μελών του)
E-mail: ark.strays@gmail.com

ζ) κ. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνο, κτηνίατρο, μέλος του
Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου
Ζαλόγγου 100
Τ.Κ. 601 34 Κατερίνη
η) κ. Δένη Δημήτριο, μέλος του
Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου
Βασ. Κωνσταντίνου 74
Τ.Κ. 600 62 Κορινός
θ) κ. Δημητρίου Αριστείδη
Ρήγα Φεραίου 55
Τ.Κ. 601 33 Κατερίνη
ι) Υπεύθυνο ιστοσελίδας του Δήμου

Back to top