Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Επιταχύνονται οι διαδικασίες δημιουργίας οργανωμένου οικισμού προσωρινής μετεγκατάστασης των Ρομά

  • Με τηλεδιάσκεψη οι εργασίες της 1ης Επιτροπής Συνεργασίας του Προγράμματος «Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση των Ρομά»

Oι εργασίες της 1ης Επιτροπής Συνεργασίας του Προγράμματος «Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση των Ρομά» του Χ.Μ. ΕΟΧ, περιόδου 2014-2021 διεξήχθησαν σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο λόγος για το έργο:  «Προσωρινή μετεγκατάσταση οικισμού Ρομά στην περιοχή Πέλεκα του Δήμου Κατερίνης στα πρότυπα κοινωνικής κατοικίας».

Στις εργασίες, τις οποίες από πλευράς Δήμου Κατερίνης συντόνισε ο Γεν. Γραμματέας του Δήμου Κώστας Λιακόπουλος, συμμετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες, ενώ τοποθετήθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Γιώργος Σταμάτης, εκπρόσωπος της Πρεσβείας της Νορβηγίας, εκπρόσωποι του Γραφείου Χρηματοδοτικού Οργανισμού ΕΟΧ, εκπρόσωποι – μέλη της Επιτροπής Συνεργασίας κ.ο.κ.

Στη διάρκεια των εργασιών έγινε σύντομη αποτύπωση της συντελεσθείσας προόδου του προγράμματος,  αναφορά προγραμματισμού ενεργειών επόμενου εξαμήνου, καθώς και σύντομη παρουσίαση ενεργειών δημοσιότητας.

Γενικότερα, έγινε αναφορά στην επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης του έργου κατασκευής 56 οικίσκων, για την κοινωνική ένταξη και τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών στέγασης των 330 περίπου Ρομά της Κατερίνης. Ο συνολικός προϋπολογισμός ύψους 7 εκ.ευρώ χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ – Ισλανδία, Λιχτενστάιν και  Νορβηγία) και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Εν τω μεταξύ, δρομολογούνται και τα προγραμματισμένα Έργα Υποδομής που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.  Τα συγκεκριμένα έργα είναι συμπληρωματικά και υποστηρικτικά της Προκαθορισμένης Πράξης με προϋπολογισμό 2.700.000 ευρώ και σχετική απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ο δήμος Κατερίνης ήδη στις 28 Απριλίου 2021 εξέδωσε τη διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου εκπόνησης των μελετών του Έργου: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΠΕΛΕΚΑ’ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» με προϋπολογισμό 539.958,38 Ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α. 24 %) και καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 3η Ιουνίου 2021.

Στο έργο συμμετέχει ως Διεθνής Εταίρος και ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) ο οποίος αποτελεί βασικό συνομιλητή της ΕΕ για θέματα Ρομά και παρέχοντας υποστήριξη και τεχνογνωσία για την υλοποίησή του.

Γενικότερα, πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα ενδυνάμωσης και ένταξης των κοινοτήτων Ρομά, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τις 15 χώρες που ωφελούνται από τις επιχορηγήσεις του ΕΟΧ περιόδου 2014 – 2021. Πέρα από το προκαθορισμένο έργο στον Πέλεκα, περιλαμβάνει και τη Σύσταση Ομάδας Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά (Task Force supporting Roma inclusion and empowerment), καθώς και τρεις μικρές επιχορηγήσεις, που επικεντρώνονται ως εξής:

1. Ενδυνάμωση νέων και γυναικών Ρομά

2.Προώθηση και υποστήριξη παιδιών Ρομά σε παιδικές κατασκηνώσεις

3.Μικρής κλίμακας παρεμβάσεις για την ενδυνάμωση και τη στήριξη των Ρομά σε τοπικό επίπεδο

Ο Γεν. Γραμματέας του Δήμου Κατερίνης Κώστας Λιακόπουλος μετέφερε στους συμμετέχοντες το χαιρετισμό του Δήμαρχου Κώστα Κουκοδήμου και όπως τόνισε: «Εργαζόμαστε μεθοδικά, για την επιτυχία του ιδιαίτερα απαιτητικού αυτού εγχειρήματος.  Η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων είναι ιδιαίτερα εποικοδομητική. Η μετεγκατάσταση της κοινότητας Ρομά, συνιστά μία μεγάλη πρόκληση για όλους μας, καθώς συνδέεται άμεσα με την αρμονική ένταξη των μελών της στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Κατερίνης».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι, το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί έως και τις 31/12/2024.

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο