Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Σχεδιασμός, απορρόφηση κονδυλίων & κοινωνική πολιτική

Αντιδημαρχία Προγραμματισμού, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων

Δύο Διευθύνσεις και οχτώ τμήματα περιλαμβάνει η αντιδημαρχία Προγραμματισμού, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων του Δήμου Κατερίνης. Ο ρόλος της στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση δράσεων και έργων είναι καταλυτικός, όπως αποτυπώνεται και στον απολογισμό των τελευταίων 19 μηνών.

Η αντιδημαρχία Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού κλήθηκε να φέρει εις πέρας μια σειρά δράσεων είτε αφορούσαν την εσωτερική οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου, είτε απ’ ευθείας τον Δημότη, αναβαθμίζοντας υπηρεσίες και διαδραματίζοντας σημαίνοντα ρόλο κατά τη διάρκεια της πανδημίας στην παροχή βοήθειας στις ευπαθείς ομάδες.

Με αιχμή το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των φύλων, μόνο κατά την περίοδο της πρώτης «καραντίνας» (13-03-2020 έως 15-05-2020) πραγματοποιήθηκαν 2.200 επισκέψεις κατ’ οίκον σε ηλικιωμένους για την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης, ενώ εκδόθηκαν και προωθήθηκαν προς εκτέλεση στα φαρμακεία 1.080 συνταγές. Παράλληλα, εργαζόμενοι στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς και εργαζόμενοι από υπηρεσίες που είχε ανασταλεί η λειτουργία τους λόγω κορωνοϊού, συμμετείχαν στη διανομή κατ’ οίκον, μερίδων φαγητού σε άπορους δημότες σε καθημερινή βάση, στο πλαίσιο συσσιτίων της Ι.Μ. Κίτρους Κατερίνης & Πλαταμώνος.

Να σημειωθεί ότι το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» εξυπηρετεί περισσότερους από 650 ωφελούμενους σε όλο τον Δήμο Κατερίνης.

Η παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης σε 249 ανασφάλιστους πολίτες, ο συντονισμός και ολοκλήρωση 9 τμημάτων μάθησης ενηλίκων, αποτελούν μόνο ορισμένες από τις δράσεις που υλοποίησε το Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής Προστασίας

Στην εποπτεία της Αντιδημαρχίας Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών, το οποίο ενδυναμώθηκε συνεχίζοντας να παρέχει υποστήριξη σε κακοποιημένες γυναίκες. Στο πλαίσιο λειτουργίας του εξυπηρέτησε στη διάρκεια ενός έτους, 84 άτομα εκ των οποίων, 47 είναι νέα και 37 παλαιά. Πραγματοποίησε 270 συνεδρίες (ψυχολογικής, νομικής, κοινωνικής και εργασιακής στήριξης), καθώς και 12 δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης φορέων και κοινού.

Μέσα από το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, προετοιμάστηκε και υλοποιήθηκε το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης 370 ανέργων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επικοινωνία των δημοτών με τις υπηρεσίες, μέσα από «έξυπνες εφαρμογές», ο χρήστης των οποίων μπορεί να καταθέτει αιτήματα ή να αναφέρει προβλήματα της καθημερινότητας που απασχολούν το Δήμο. Η εισαγωγή του συστήματος NOVOVILLE συνέβαλε αποφασιστικά στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών από τις υπηρεσίες του, καθώς και η υλοποίηση του κουπονιού WIFI4 EUROPE για την παροχή ελεύθερου WIFI σε πλατείες του κέντρου της πόλης, στον Πεζόδρομο, το Πάρκο Κατερίνης, το Α’ και Β’ Αθλητικό Κέντρο. Παράλληλα, το Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής «έτρεξε» την ανάπτυξη και ολοκλήρωση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ενημέρωσης των επισκεπτών του Δήμου (DESTINATION MAΝAGEMENT SYSTEM).

Σειρά έργων, συνεργασιών και απορρόφησης εθνικών και κοινοτικών πόρων περιλαμβάνονται στον απολογισμό του Τμήματος  Προγραμματισμού τους τελευταίους 19 μήνες και αφού πρώτα εγκαίρως φρόντισε να τεκμηριώσει την επιχειρησιακή ικανότητα του Δήμου Κατερίνης, χωρίς την οποία είναι αδύνατη η υποβολή και έγκριση προτάσεων.

Η ολοκληρωμένη διαχείριση (διοικητική και οικονομική) ως LEAD PARTNER του έργου ΒIOWASTE του Προγράμματος INTERREG BALKAN – MED και του προγράμματος λειτουργίας Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών εξασφαλίζοντας την χρηματοδότηση του έως το 30 Ιουνίου 2023, αποτελούν έργα μεγάλης σημασίας για το Δήμο. Για την συνέχεια του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών εξασφαλίστηκαν περισσότερα από 600.000 ευρώ.

Η αντιδημαρχία Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, πέτυχε επίσης την έγκριση 7 προγραμμάτων κατάρτισης ΕΚΤ-ΒΑΑ μέσω ΣΒΑΑ προϋπολογισμού 296.000 ευρώ, ενώ προετοίμασε ακόμη τρία σχέδια προσκλήσεων καταρτίσεων ΒΑΑ, καθώς και τον σχεδιασμό, ίδρυση και εκπόνηση τεχνικής μελέτης για το Κοινωνικό Ιατρείο το οποίο βρίσκεται σε φάση κατασκευής.

Από το Τμήμα Προγραμματισμού, ολοκληρώθηκε η σύνταξη και υποβολή του Τεχνικού Δελτίου έργου για τη δημιουργία δύο νέων παιδικών χαρών (με δυνατότητα χρήσης ΑΜΕΑ) και αναβάθμισης δύο υφιστάμενων στην Κατερίνη. Το έργο, έχει ενταχθεί σε Άξονα Προτεραιότητας του «Πράσινου Ταμείου» με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 227.000 ευρώ και αφορά: Νέα παιδική χαρά στο χώρο του Δημοτικού Πάρκου Κατερίνης, Νέα παιδική χαρά στο χώρο της Πλατείας Μακεδονίας (ΕΥΚΑΡΠΙΔΗ), Αναβάθμιση υφιστάμενης παιδικής χαράς  στον χώρο της Πλατείας Μακεδονίας (ΕΥΚΑΡΠΙΔΗ), Αναβάθμιση υφιστάμενης παιδικής χαράς στον χώρο του ΟΤ325β (Πάρκο-ΚΧ Πεζόδρομος Καταφυγιωτών).

Εξασφαλισμένη είναι η χρηματοδότηση μελέτης και για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, επίσης από το «Πράσινο Ταμείο», ύψους 24.800 ευρώ.

Παράλληλα ήδη έχει υποβληθεί ολοκληρωμένη πρόταση στο Ταμείο Αλληλεγγύης για χρηματοδότηση εργασιών αποκατάστασης σχολικού συγκροτήματος της Κάτω Μηλιάς, πρόταση στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 100 Intelligent Cities Challenge της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρόταση συμμετοχής, στο δίκτυο πόλεων EUROCITIES για το έτος 2021 στο φόρουμ περιβάλλον (environment), καθώς και πρόταση και έγκριση του έργου ETAPAS «Ηθική Υιοθέτηση της Τεχνολογίας στις Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης» στο πρόγραμμα HORIZON 2020 με χρηματοδότηση 60.875 ευρώ. Επίσης, «τρέχει» και το έργο «TOKEN» ύψους 126.000 ευρώ, που συνεισφέρει στην ανάπτυξη εφαρμογών για διαφανή διαχείριση δημόσιων λογαριασμών.

Να σημειωθεί ότι από το Τμήμα Προγραμματισμού, ολοκληρώθηκε κατά την προηγούμενη περίοδο η διαδικασία για την υλοποίηση του ΤΕΒΑ ύψους περίπου 2.800.000 ευρώ, όπου οργανώθηκαν κι υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα, δύο διανομές επισιτιστικής βοήθειας και υλικών πρώτης ανάγκης. Το ποσοστό συμμετοχής των ωφελούμενων άγγιξε το 90%.

«Η δουλειά που έγινε τους τελευταίους 19 μήνες και σε συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες λόγω της πανδημίας είναι εξαιρετική», δήλωσε ο απερχόμενος αντιδήμαρχος Γιώργος Τσιαλός.«Από την πρώτη στιγμή επικεντρώσαμε στην εξυπηρέτηση του δημότη, αξιοποιώντας δυνατότητες νέων τεχνολογιών. Παράλληλα προετοιμάσαμε και υλοποιήσαμε δράσεις, με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση κονδυλίων. Εστιάσαμε, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Δημάρχου Κατερίνης Κώστα Κουκοδήμου, σε προγράμματα κοινωνικής πολιτικής έχοντας πάντα στο επίκεντρο τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού του Δήμου μας. Η συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών έφτασε σε ικανοποιητικό επίπεδο κάτι που μας δημιουργεί την πεποίθηση ότι με την επιστροφή στην κανονικότητα τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη πιο ορατά για το δημότη», κατέληξε ο κ. Τσιαλός.

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο