Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Να καταθέσουν αίτηση στον Δήμο Κατερίνης, καλούνται όσοι υπέστησαν ζημιές, από τα έντονα καιρικά φαινόμενα  που έπληξαν το Δήμο Κατερίνης στις 07-12-2020.

Οι αιτήσεις αφορούν:

Α. στην χορήγηση επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής σε ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ που επλήγησαν στις 7 Δεκεμβρίου 2020.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (συμπληρώνεται στο Δήμο Κατερίνης)
 2. Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου).
 3. Τελευταία υποβληθείσα Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.
 4. Φωτογραφικό υλικό.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

Β.  στην χορήγηση επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών σε  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός)

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο

2. Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης

3. Δηλώσεις Φ.Π.Α.

4. Απογραφή προηγουμένου έτους

5. Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους προμηθευτές

6. Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού συνοδευόμενα από κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του μηχανήματος καθώς και εάν πρόκειται για ολική η μερική καταστροφή

7. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημίας και σε περίπτωση μη ύπαρξης, Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599 περί μη ασφάλισης της μονάδας με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής. Επίσης θα ελέγχεται η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης (άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες)

8. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης

9. Για τους αιτούντες Έλληνες πολίτες φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας Αρχής και για τους αλλοδαπούς φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής

10. Φωτογραφίες όψεων του πληγέντος κτιρίου και του εσωτερικού του επαγγελματικού χώρου που έχει πληγεί οι οποίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/-τριας της επιχείρησης. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να απεικονίζουν όσο το δυνατό καλύτερα την κατάσταση του επαγγελματικού χώρου μετά την πλημμύρα

11. Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, τηλεφώνου κ.λπ. για την ταυτοποίηση της διεύθυνσης της πληγείσας επιχείρησης

12. Τραπεζικός λογαριασμός με IBAN

13. Ο Α.Φ.Μ. της επιχείρησης

14. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι:

Είμαι ιδιοκτήτης /ενοικιαστής/νόμιμος εκπρόσωπος (διαγράφεται ότι δεν ισχύει) της επιχείρησης που βρίσκεται στο ………………………….. (ισόγειο/όροφο/υπόγειο) του κτιρίου επί της οδού (ή θέση) ………………………………………………… αρ. ……….. στην Τοπική /Δημοτική Κοινότητα ………………… του Δήμου ………………………… της Περιφερειακής Ενότητας ……………………….. και η οποία έχει πληγεί από τις πλημμύρες της …………………………

15. Τα έντυπα Ε1 ή Ε3 ή Ν ανάλογα με μορφή (ατομική ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) της επιχείρησης του φορολογικού έτους 2016, ή προσωποποιημένη πληροφόρηση

16. Όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιημένα στοιχεία εκπροσώπησης και νομιμότητας της επιχείρησης

Γ. Στην χορήγηση επιδόματος ΠΡΩΤΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνέπεια των πλημμυρών της 7ης Δεκεμβρίου 2020 και συγκεκριμένα:

Γ1. Οικονομική ενίσχυση, ποσού 600 Ευρώ στο κάθε νοικοκυριό του οποίου η κύρια κατοικία έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (συμπληρώνεται στο Δήμο Κατερίνης)
 2. Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου).

Γ2. Επιπλέον Οικονομική ενίσχυση, ποσού 600 Ευρώ διότι η πληγείσα οικογένεια είναι πολύτεκνη.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (συμπληρώνεται στο Δήμο Κατερίνης)
 2. Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου).
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου.

Γ3. Επιπλέον Οικονομική ενίσχυση 600 Ευρώ διότι η πληγείσα οικογένεια αποτελείται από άτομα με αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης .

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.     Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (συμπληρώνεται στο Δήμο Κατερίνης)

2.     Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου).

3.     Απόφαση έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας ΟΠΕΚΑ ή βεβαίωση χορήγησης επιδόματος αναπηρίας ΟΠΕΚΑ

Δ. Στην χορήγηση επιδόματος ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΜΟΝΙΜΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% και άνω, λόγω τραυματισμού τους, εξαιτίας των φυσικών καταστροφών της 7ης Δεκεμβρίου 2020.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.     Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (συμπληρώνεται στο Δήμο Κατερίνης)

2.     Γνωμάτευση – βεβαίωση Διευθυντή Κλινικής Νοσοκομείου Ε.Σ.Υ., στην οποία αναφέρεται ότι ο αιτών ή η αιτούσα υπέστη μόνιμη σωματική βλάβη, η οποία προκλήθηκε εξαιτίας της φυσικής καταστροφής

3.     Γνωμάτευση ΚΕ.ΠΑ. σε ισχύ, για το είδος της πάθησης, το ποσοστό αναπηρίας και τη διάρκειά της.

.

Οι Αιτήσεις θα συνοδεύονται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ από τα ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις και θα κατατίθενται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους:

 1. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση katerini@katerini.gr         ή
 2. Στο γενικό πρωτόκολλο  (ισόγειο Δημαρχείου)

μέχρι την Τετάρτη 15 παρασκευή 2021.

Τις Αιτήσεις μπορείτε να παραλαμβάνετε :

 1. Σε ηλεκτρονική μορφή από την ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Κατερίνης στο  www.katerini.gr    ή
 2. Από την είσοδο του Δημαρχείου Κατερίνης

Για πληροφορίες τηλ.: 23513 50505

Back to top