Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Νικόλαος Τσιαμπέρας

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

Αρμοδιότητες:

i. Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης,
β) Τμήμα Λογιστηρίου,
γ) Τμήμα Μισθοδοσίας,
δ) Τμήμα Εσόδων,
ε) Τμήμα Προμηθειών
στ) Τμήμα Ταμείου,
οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
ii. Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (διατάκτης), με εξαίρεση την αρμοδιότητα της υπογραφής του τεκμηριωμένου αιτήματος της παρ.3.α του άρθρου 66 του ν.4270/2014 και της παρ.1.α του άρθρου 4 του π.δ.80/2016 και μόνον όταν το αίτημα αφορά κάθε άλλη οργανική μονάδα εκτός από την Οικονομική Υπηρεσία. Ειδικότερα, όταν το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη προς τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4270/2014 και του π.δ.80/2016, αφορά σε δαπάνη οποιασδήποτε οργανικής μονάδας, πλην της Οικονομικής Υπηρεσίας, τότε θα υπογράφεται από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο της αντίστοιχης οργανικής μονάδας. Στην περίπτωση που το παραπάνω αίτημα αφορά την Οικονομική Υπηρεσία, θα υπογράφεται από τον αντιδήμαρχο Τσιαμπέρα Νικόλαο.
iii. Την έγκριση των δαπανών παγίας προκαταβολής.
iv. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω τις αρμοδιότητές του θα ασκεί η Αντιδήμαρχος Διαμαντοπούλου Ευαγγελία.

Back to top