Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

Καλείσθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα γίνει δια περιφοράς (ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων θα γίνεται τηλεφωνικά και τα μέλη θα ενημερώνονται για τα θέματα μέσω της πλατφόρμας e-meeting) στις 27 Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 14:00 και ώρα λήξης 14:30, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/2020 (ΦΕΚ 1704 Β) όμοια και την αριθμ. 163/29.5.2020εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την αριθμ. πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/AΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1.Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του  έτους 2021 (2η) Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 2.Κατανομή ΣΑΤΑ 2021 (2η) Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 3.Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπου για την επιτροπή πρόσληψης δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Δήμο Κατερίνης » Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού
 4.Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 250/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την  οποία Τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε η 77/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παραχώρηση χρήσης οικοπέδου στην εταιρεία «Κτηριακές Υποδομές Α.Ε.» «Λήψη απόφασης  για τροποποίηση – συμπλήρωση της 77/2017 απόφασης Δ.Σ. για παραχώρηση χρήσης οικοπέδου στην εταιρεία «Κτηριακές Υποδομές Α.Ε.» Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

   Η συζήτηση .και λήψη αποφάσεων στα παραπάνω θέματα 1 και 2 κρίνονται κατεπείγον διότι, η 2η κατανομή ΣΑΤΑ 2021 παρά το γεγονός ολοκλήρωσης της δεν μπορούσε να υποβληθεί προς ψήφιση διότι κρεμούσε ο ακριβής προϋπολογισμός του έργου αποκατάστασης στρώσεων οδοστρωσίας της αγροτικής οδού στη θέση ‘‘Πλιτσκό-Προσήλιο’’ Κοινότητας Ελατοχωρίου. καθώς επίκειται η έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου με το άνοιγμα όλων των καταστημάτων συμπεριλαμβανομένης της εστίασης ,γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη ανακατανομής της ΣΑΤΑ 2021 για την ταχύτερη αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών μέσω εξασφαλισμένης πίστωσης.

Επίσης το 3ο θέμα κρίνετε κατεπείγον διότι η σχετική διαδικασία πρόσληψης των δικηγόρων είναι αρκετά χρονοβόρα, αφετέρου απαιτείται η άμεση στελέχωση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου

Η συζήτηση του 4ο θέματος για  την τροποποίηση της 250/2020 απόφασης εχει τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος προκειμένου να προβεί στην υλοποίηση του έργου σύμφωνα με την υπ΄αρ. 58/15-01-2021 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.) (ΑΔΑ: 97ΠΑ46ΜΤΛΡ-7ΚΛ) και η ΑΜΕΣΗ αποστολή της απόφασης

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 Θεοφάνης Τερζόπουλος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

     (για αποστολή στα ΜΜΕ)        

Back to top