Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 9.11.2021 (δια περιφοράς)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων θα γίνεται τηλεφωνικά και τα μέλη θα ενημερώνονται για τα θέματα μέσω της πλατφόρμας e-meeting) για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ.πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την αριθμ.πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ, την 9η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:30, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.40 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α) και 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 1Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής
Α. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την σύναψη  της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (πεζοδρομίων – πεζόδρομων) & αδρανών υλικών» εκτιμώμενης αξίας, 165.655,00  € ευρώ εκτός Φ.Π.Α. (Α.Μ. 90/2021), υλικά/είδη που ενσωματώνονται στο έργο: «Αποκατάσταση – διαμόρφωση πεζοδρομίων-πεζοδρόμων και  κοινόχρηστων χώρων Δήμου Κατερίνης» συνολικού προϋπ/σμού 249.997,20 € με ΦΠΑ το οποίο εκτελείται με αυτεπιστασία στο Δήμο Κατερίνης σύμφωνα με την αριθ. 614/2021 Απόφαση της Ο.Ε.  &  Β. Έγκριση της διακήρυξης, της μελέτης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (πεζοδρομίων – πεζόδρομων) & αδρανών υλικών» εκτιμώμενης αξίας, 165.655,00  € ευρώ εκτός Φ.Π.Α. (Α.Μ. 90/2021), υλικά/είδη που ενσωματώνονται στο έργο: «Αποκατάσταση – διαμόρφωση πεζοδρομίων-πεζοδρόμων και  κοινόχρηστων χώρων Δήμου Κατερίνης», το οποίο εκτελείται με αυτεπιστασία στο Δήμο Κατερίνης σύμφωνα με την αριθ. 614/2021 Απόφαση της Ο.Ε.
Κατακύρωση του ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την [Προμήθεια και αντικατάσταση υπερκατασκευών απορριμματοφόρων Δήμου Κατερίνης] με αξία 72.879,38€ εκτός ΦΠΑ και ΔΠΚ/27/2021 μελέτη
Λήψη απόφασης για α) την αποδοχή της υπ’ αριθμ. 1997 από 30/09/2021 απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών  (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) περί της έγκρισης ένταξης του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Κατερίνης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προϋπολογισμού 1.864.200,00€. β) την αποδοχή της χρηματοδότησης  ύψους 1.864.200,00€ της ως άνω απόφασης και γ) τη δέσμευση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την αντίστοιχη εγγραφή της Υπηρεσίας σε κωδικό για την ανωτέρω πράξη
Έγκριση της 41/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΩΚ με θέμα: «Έγκριση ή μη αίτησης στον Δήμο Κατερίνης για έκτακτη Οικονομική επιχορήγηση συνολικού ποσού 200.000,00 ευρώ, προκειμένου να ισοσκελιστεί ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022  του ΔΩΚ»
Έκδοση σχεδίου απόφασης για διαπίστωση επάρκειας ή μη των ληφθέντων  από την εταιρεία «ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ» επανορθωτικών μέτρων
Λήψη απόφασης περί συγκρότησης κριτικής επιτροπής για τον Σύνθετο Ανοιχτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό προσχεδίων μελέτης Υλοποίησης, με τίτλο “Ανάπλαση Δικτύου Πεζοδρόμων και Πλατειών Ελευθερίας και Δημαρχείου του Κέντρου Πόλης Κατερίνης’’
Απ’ ευθείας εξαγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Καμανατζή Νικόλαου, Γεώργιου και Κωνσταντίνου
10 Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους

11
Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών  απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
12 Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για  διάφορες ανάγκες του Δήμου
13 Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

O Πρόεδρος

Γεώργιος Κυριακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Κωνσταντίνος Γραμματικόπουλος1.Μαρία Τερζίδου
2.Ευστάθιος Κεραμιδιώτης2.Αστέριος Μπουσνάκης
3.Σταύρος Χριστοφορίδης3.Ιωάννης Νταντάμης
4.Γεώργιος Τσιαλός4.Αθανάσιος Αναγνώστου
5.Αθανάσιος Γκούνας5.Χρήστος Λεμονόπουλος
6.Λάζος Ντόντης6.Γεώργιος Ίτσιος
7.Δημήτριος Βαϊνάς7.Αθανάσιος Λιακόπουλος
8.Απόστολος Λιακόπουλος  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο