Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7.9.2021 (δια περιφοράς)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων θα γίνεται τηλεφωνικά και τα μέλη θα ενημερώνονται για τα θέματα μέσω της πλατφόρμας e-meeting) για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ.πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την αριθμ.πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ, την 7η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.40 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α) και 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων
Αποδοχή  ποσού ύψους 293.520,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων- Γ΄ Κατανομή
Κατανομή συνολικού ποσού 27.067,24€ στο Δήμο μας από τους ΚΑΠ έτους 2021, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν.3852/2010 και αφορούν στη χρονική περίοδο Μαΐου – Αυγούστου 2021
Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων»
Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπής) για τη διενέργεια διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Επισκευή και Συντήρηση  του υφιστάμενου Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας  300.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 12/2021)
Έγκριση προσδιορισμού ποσών και ποσοστών των δικαιούχων αποζημίωσης σύμφωνα με την υπ’αρ. 23206/30-07-2021 γνωμοδότηση ορισμένου Νομικού, δυνάμει της αρ. 244/2021 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης Τμήμα Δ΄(Ειδική Διαδικασία Απαλλοτριώσεων)
Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου για υπηρεσιακούς λόγους εκτάκτως στην Αθήνα στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων,  από 1 έως 2 Σεπτεμβρίου 2021
Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών  απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για  διάφορες ανάγκες του Δήμου
10 Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο