Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 8.6.2021 (Δια περιφοράς)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων θα γίνεται τηλεφωνικά και τα μέλη θα ενημερώνονται για τα θέματα μέσω της πλατφόρμας e-meeting) για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ.πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την αριθμ.πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ, την 8η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.40 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α) και 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων
 2.Λήψη απόφασης: α) αποδοχής της Πράξης «Ολοκληρωμένο πιλοτικό πρόγραμμα μετεγκατάστασης και κοινωνικής στέγασης για την ένταξη των Ρομά» με Κωδικό ΟΠΣ 5087337 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση Ρομά 2014-2020» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 0.5287/16-12-2020 του Διαχειριστή Προγράμματος «Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ομάδα Δράσης για την υποστήριξη της Κοινωνικής Ένταξης και Ενδυνάμωσης των Ρομά» και για την χρηματοδότηση της πράξης : «Ολοκληρωμένο πιλοτικό πρόγραμμα μετεγκατάστασης και κοινωνικής στέγασης για την ένταξη των Ρομά» και β) δέσμευσης για εισήγηση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού για την εγκεκριμένη Πράξη ένταξης στο ΔΣ
 3.Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
 4.Eξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός τιμής μονάδας ανά τ.μ. για την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα για τις αρχικές ιδιοκτησίες με  κ.κ. 051507 & 051524 στα Ο.Τ. 630,631 σύμφωνα με την 197ηΔ διορθωτική πράξη της 1/2005 Π.Ε. Καπνικού Σταθμού (ύστερα από αίτηση του Μπούσιου Γεώργιου του Βασιλείου)
 5.Eξώδικος  (συμβιβαστικός)  καθορισμός  τιμής  μονάδας αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης που προέκυψε σύμφωνα με την 4/2010 Πράξη Τακτοποίησης (αρ.πρωτ.οικ.2941/16-06-2010) της ιδιοκτησίας (1) στο Ο.Τ. 49 της πολεοδομικής Ενότητας <<Βατάν-Αναθεώρηση>> Δήμου Κατερίνης και Σύνταξη γνωμοδότησης ιδιοκτησιακού καθεστώτος (ύστερα από αίτηση του Νταμπώση Αθανάσιου του Χαράλαμπου)
 6.Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο
 7.Έγκριση της αριθμ. 4/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης με τίτλο “Έγκριση απολογιστικών στοιχείων έτους 2020”
 8.Έγκριση της αριθμ. 9/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης με τίτλο “Έγκριση απολογιστικών στοιχείων έτους 2020”
 9.Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6441.001 με τίτλο «Συνδιοργάνωση του Δήμου με φορείς της πόλης για συνέδρια, συναντήσεις, διαλέξεις, ημερίδες κλπ.» στα πλαίσια εορτασμού της Ημέρας Κατά των Ναρκωτικών με το Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων & προαγωγής της ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Πιερίας «ΑΤΡΑΚΤΟΣ» & τον ΟΚΑΝΑ μουσική εκδήλωση το Σάββατο 26 Ιουνίου 2021 στο ανοιχτό θεατράκι του Δημοτικού Πάρκου Κατερίνης
 10.Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6441.001 με τίτλο «Συνδιοργάνωση του Δήμου με φορείς της πόλης για συνέδρια, συναντήσεις, διαλέξεις, ημερίδες κλπ.» στα πλαίσια της τελετής λήξης του διεθνούς φεστιβάλ παιδικής & νεανικής δημιουργικότητας «Ο κόσμος στις παλάμες σου» με το σωματείο «Ελληνορωσικές & Διεθνείς Σχέσεις» και τον οργανισμό «Τέχνη του χορού» την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021 στο ανοιχτό θεατράκι του Δημοτικού Πάρκου Κατερίνης
 11.Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6441.001 με τίτλο «Συνδιοργάνωση του Δήμου με φορείς της πόλης για συνέδρια, συναντήσεις, διαλέξεις, ημερίδες κλπ.» στα πλαίσια υλοποίησης κινηματογραφικών προβολών αφιερωμένων στα 80 χρόνια από την έναρξη του Μεγάλου πατριωτικού πολέμου ενάντια στην επέλαση της ναζιστικής Γερμανίας με το Ελληνορωσικό κέντρο πολιτισμού «Αντόν Τσέχοφ» το Σάββατο 19 & την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 στο ανοιχτό θεατράκι του Δημοτικού Πάρκου Κατερίνης
 12.Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6434.902 με τίτλο «Έκδοση των πρακτικών του 4ου επιστημονικού συνεδρίου της Εστίας Πιερίδων Μουσών με θέμα «Η Πιερία στα βυζαντινά & νεότερα χρόνια»
 13.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών  απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 14.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για  ανάγκες του Δήμου
 15.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

O Πρόεδρος

Γεώργιος Κυριακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Κωνσταντίνος Γραμματικόπουλος1.Μαρία Τερζίδου
2.Ευστάθιος Κεραμιδιώτης2.Αστέριος Μπουσνάκης
3.Σταύρος Χριστοφορίδης3.Ιωάννης Νταντάμης
4.Γεώργιος Τσιαλός4.Αθανάσιος Αναγνώστου
5.Αθανάσιος Γκούνας5.Χρήστος Λεμονόπουλος
6.Λάζος Ντόντης6.Γεώργιος Ίτσιος
7.Δημήτριος Βαϊνάς7.Αθανάσιος Λιακόπουλος
8.Απόστολος Λιακόπουλος  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο