Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 1η.6.2021 (Δια περιφοράς)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων θα γίνεται τηλεφωνικά και τα μέλη θα ενημερώνονται για τα θέματα μέσω της πλατφόρμας e-meeting) για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ.πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την αριθμ.πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ, την 1η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.40 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α) και 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων
 2.Σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμός του Προέδρου της Κοινότητας Κούκου ως υπολόγου διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής έτους 2021
 3.Υποβολή απολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2020
 4.Καθορισμός ύψους καταβαλλόμενου τέλους ανά θέση άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων με διάρκεια ισχύος έως τέσσερις (4) μήνες
 5.Καταρτισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου έκτασης 4.282,91 τ.μ., με κτιριακές εγκαταστάσεις (πρώην κατάστημα HAVANA), τμήμα του υπ’ αριθ. 1283Α τεμαχίου στο αγρόκτημα Περίστασης στην παραλιακή οδό Παραλίας – Ολυμπιακής Ακτής Δήμου Κατερίνης
 6.Κατανομή συνολικού ποσού 27.067,24€ στο Δήμο μας από τους ΚΑΠ έτους 2021, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν.3852/2010 και αφορούν στη χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2021
 7.Αποδοχή  χρηματοδότησης ποσού 13.553,72 ευρώ για την υλοποίηση Προγραμματικής Συμβάσης για το «Βοήθεια στο Σπίτι» -Δ΄ δόση
 8.Αποδοχή  χρηματοδότησης ποσού 376.398,54 ευρώ για την υλοποίηση Προγραμματικής Συμβάσης για το «Βοήθεια στο Σπίτι» -Α΄ δόση 
 9.Αποδοχή ποσού ύψους 20.474,68 ευρώ για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
 10.Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια GRADER (ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας, 104.838,71 € ευρώ εκτός  Φ.Π.Α. (Α.Μ. 6/2021), τευχών δημοπράτησης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης, καθορισμός των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού
 11.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

O Πρόεδρος

Γεώργιος Κυριακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Κωνσταντίνος Γραμματικόπουλος1.Μαρία Τερζίδου
2.Ευστάθιος Κεραμιδιώτης2.Αστέριος Μπουσνάκης
3.Σταύρος Χριστοφορίδης3.Ιωάννης Νταντάμης
4.Γεώργιος Τσιαλός4.Αθανάσιος Αναγνώστου
5.Αθανάσιος Γκούνας5.Χρήστος Λεμονόπουλος
6.Λάζος Ντόντης6.Γεώργιος Ίτσιος
7.Δημήτριος Βαϊνάς7.Αθανάσιος Λιακόπουλος
8.Απόστολος Λιακόπουλος  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο