Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25.5.2021 (δια περιφοράς)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων θα γίνεται τηλεφωνικά και τα μέλη θα ενημερώνονται για τα θέματα μέσω της πλατφόρμας e-meeting) για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ.πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την αριθμ.πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ, την 25η Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.40 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α) και 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 1Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων
 2Σύνταξη σχεδίου 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021
 3Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Πιερίας και του Δήμου Κατερίνης και ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται πρόεδρος, με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
 4Έγκριση, διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση στρώσεων οδοστρωσίας της αγροτικής οδού στη θέση ‘‘Πλιτσκό -Προσήλιο’’ της Κοινότητας  Ελατοχωρίου στη Δημοτικής Ενότητας Πιερίων του Δήμου Κατερίνης»  εκτιμώμενης αξίας 74.400,00 ευρώ με ΦΠΑ. (ΑΜ: 42/ 2021)
 5Έγκριση εξάμηνης παράτασης των συμβάσεων (ή έως τη σύναψη νέας σύμβασης) προμηθειών τροφίμων για τις ανάγκες της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. και του Ο.Π.Π.Α.Π.
 6Α) Αποδοχή της Πράξης ένταξης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» του Δήμου Κατερίνης για την χρηματοδότηση της πράξης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΟΦΩΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» και Β) Δέσμευση για εισήγηση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού για την εγκεκριμένη Πράξη ένταξης στο ΔΣ.
 7Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα 180064 για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση υφισταμένης αγροτικής οδού προς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στη θέση ‘‘ Πλιτσκό – Προσήλιο’’ στο  Δ.Δ. Ελατοχωρίου Δ. Πιερίων. (Επαναδημοπράτηση λόγω διάλυσης σύμβασης)»  εκτιμώμενης αξίας  175.806.45 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 21/2019)
 8Α. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη σύναψη της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» και εκτιμώμενη αξία 81.760 ευρώ εκτός ΦΠΑ, & Β. Έγκριση της σχετικής διακήρυξης, της ΔΠΚ/19/2021 μελέτης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης
 9Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» με εκτιμώμενη αξία 81.760 ευρώ εκτός ΦΠΑ και ΔΠΚ/19/2021 μελέτη
 10Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών (πυρασφάλεια) της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κατερίνης
 11Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο
 12Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών  απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 13Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για  ανάγκες του Δήμου
 14Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

O Πρόεδρος

Γεώργιος Κυριακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Κωνσταντίνος Γραμματικόπουλος1.Μαρία Τερζίδου
2.Ευστάθιος Κεραμιδιώτης2.Αστέριος Μπουσνάκης
3.Σταύρος Χριστοφορίδης3.Ιωάννης Νταντάμης
4.Γεώργιος Τσιαλός4.Αθανάσιος Αναγνώστου
5.Αθανάσιος Γκούνας5.Χρήστος Λεμονόπουλος
6.Λάζος Ντόντης6.Γεώργιος Ίτσιος
7.Δημήτριος Βαϊνάς7.Αθανάσιος Λιακόπουλος
8.Απόστολος Λιακόπουλος  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top