Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30.3.2021 (Δια περιφοράς)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων θα γίνεται τηλεφωνικά και τα μέλη θα ενημερώνονται για τα θέματα μέσω της πλατφόρμας e-meeting) για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ.πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την αριθμ.πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ, την 30η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:30, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.40 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α) και 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων
 2.(Ι) Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ] και εκτιμώμενη αξία 80.044,50+ΦΠΑ(6%4.663,17+24%558)=85.265,67€ με την παρ.2.γ του ά.32 του ν.4412/2016, (ΙΙ) έγκριση της μελέτης ΔΠΚ/11/2021 και (ΙΙΙ) συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφοράς/ών
 3.Έγκριση του αποτελέσματος των Α+Β+Γ σταδίων (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών & οικονομικών προσφορών –  εισήγηση για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) του συνοπτικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη της σύμβασης με τίτλο ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 και εκτιμώμενη αξία 25.785 € (ΦΠΑ 0%)
 4.Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων/προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο την υποστήριξη του Δήμου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ηθική Υιοθέτηση της Τεχνολογίας στις Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης (Ethical Technology Adoption in Public Administration Services)», με το ακρωνύμιο: ETAPAS, το οποίο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «HORIZON 2020»
 5.Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου Κατερίνης και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων» και αποδοχή των όρων συμμετοχής της πρόσκλησης ΑΤ08, στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
 6.Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την πρόσκληση ΑΤ08, στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την πράξη με τίτλο: «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου Κατερίνης και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων»
 7.Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ
 8.(Ι) Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αρδευτικών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών στις αρδευτικές υποδομές ΔΕ Κατερίνης»   και εκτιμώμενη αξία 80.639,00€ +(ΦΠΑ24%)19.353,4€  = 99.992,36€ με την παρ.2.γ του ά.32 του ν.4412/2016, (ΙΙ) έγκριση της με αριθ. 26/2021 τεχνικής μελέτης, (ΙΙΙ) συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφοράς/ών
 9.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών  απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου
 10.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

O Πρόεδρος

Δημήτριος Μορφακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Ιωάννης Συμεωνίδης1.Μαρία Τερζίδου
2.Γεώργιος Νταντάμης2.Αστέριος Μπουσνάκης
3.Σταύρος Χριστοφορίδης3.Ιωάννης Νταντάμης
4.Γεώργιος Τσιαλός4.Αθανάσιος Αναγνώστου
5.Αθανάσιος Γκούνας5.Χρήστος Λεμονόπουλος
6.Λάζος Ντόντης6.Γεώργιος Ίτσιος
7.Δημήτριος Βαϊνάς7.Αθανάσιος Λιακόπουλος
8.Απόστολος Λιακόπουλος  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο