Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26.1.2021 (Διά περιφοράς)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων θα γίνεται τηλεφωνικά και τα μέλη θα ενημερώνονται για τα θέματα μέσω της πλατφόρμας e-meeting) για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ.πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την αριθμ.πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ, την 26η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:30, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.40 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α) και 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 1.Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2020
 2.Έγκριση πρακτικού για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς της αρ. οικ. 40060/24.12.2020 διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Συμβουλευτική και Διαχειριστική υποστήριξη του επικεφαλής εταίρου Δήμου Κατερίνης της Κ.Σ. Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ, στα πλαίσια του συντονισμού και οργάνωσης των διανομών της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» – Κ.Σ. Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029657 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) 2014-2020» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
 3.Κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα 93800 για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 201.612,00ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 113/2018)»
 4.Έγκριση της Αρ. Απόφασης 1/2021 της ΔΗΚΕΔΗΚ με θέμα: «Ψήφιση προϋπολογισμού – ΟΠΔ – ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2021»
5. Αποδοχή δωρεάς 26 συστημάτων συναγερμού με κουμπί βοήθειας  στο Δήμο Κατερίνης από την εταιρία Κ.ΝΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
 6.1. Ορισμός ομάδας έργου , 2. Ορισμός υπαλλήλου υπεύθυνου της πράξης και 3. Ορισμός υπαλλήλου υπεύθυνου για την υποβολή του τεχνικού δελτίου πράξης για το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ » στα πλαίσια του Προγράμματος  Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων , της υπαίθρου και των οικισμών» ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ανάπτυξη της υπαίθρου -Αγροτική Οδοποιία»  (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ05) για ένταξη στην πράξη των τριών κύριων υποέργων της αίτησης, με τίτλους: Υποέργο 1: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:129/2020 και Υποέργο 2: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ)»ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:130/2020» 3. «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α.ΤΡΙΤΣΗΣ”» ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ. 128/2020» 4.Ορισμός φορέα λειτουργίας και συντήρησης έργου
 7.Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθμ. 744/2020 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ05) και υποβολή της αντίστοιχης αίτησης/πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» για ένταξη στην πράξη των δύο κύριων υποέργων της αίτησης, με τίτλους: Υποέργο 1: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:129/2020 και Υποέργο 2: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ)»ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:130/2020»
8. Αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση AT14 (20003/27-10-2020 «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021»
 9.1. Ορισμός ομάδας έργου , 2. Ορισμός υπαλλήλου υπεύθυνου της πράξης και 3. Ορισμός υπαλλήλου υπεύθυνου για την υποβολή του τεχνικού δελτίου πράξης για το έργο με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» στα πλαίσια του Προγράμματος  Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» », του Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ14) για ένταξη στην πράξη των δύο κύριων υποέργων της αίτησης, με τίτλους: Υποέργο 1: «Προμήθεια και τοποθέτηση του τεχνολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις  σκηνής θεάτρου» και  Υποέργο 2:  «Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για την Πρόσκληση ΑΤ14 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021»
10. Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT14 (20003/27-10-2020) «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021»
 11.Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα 93656 για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Κ. ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΟΥ»  εκτιμώμενης αξίας  139.034,70 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 6/2020)
 12.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για  ανάγκες του Δήμου
 13.Έγκριση των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Γεώργιου Νταντάμη για υπηρεσιακούς λόγους στην Θεσσαλονίκη (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) στις 25 Ιανουαρίου 2021
 14.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

O Πρόεδρος

Δημήτριος Μορφακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Ιωάννης Συμεωνίδης1.Μαρία Τερζίδου
2.Γεώργιος Νταντάμης2.Αστέριος Μπουσνάκης
3.Σταύρος Χριστοφορίδης3.Ιωάννης Νταντάμης
4.Γεώργιος Τσιαλός4.Αθανάσιος Αναγνώστου
5.Αθανάσιος Γκούνας5.Χρήστος Λεμονόπουλος
6.Λάζος Ντόντης6.Γεώργιος Ίτσιος
7.Δημήτριος Βαϊνάς7.Αθανάσιος Λιακόπουλος
8.Απόστολος Λιακόπουλος  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο