Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24.11.2020

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων θα γίνεται τηλεφωνικά και τα μέλη θα ενημερώνονται για τα θέματα μέσω της πλατφόρμας e-meeting) για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ.πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την αριθμ.πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤ6-ΥΔ4), την 24η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:30, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.40 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α) και 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 1Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση της αίθουσας δεξιώσεων – τελετών εντός του Β’ Κοιμητηρίου του Δήμου Κατερίνης
 3Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων του Δήμου Κατερίνης
 4Κατακύρωση του συνοπτικού (επαναληπτικού) διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 58.831 ευρώ εκτός ΦΠΑ
 5Κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Σύστημα 96426 για την «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κατερίνης» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II εκτιμώμενης αξίας, 207.258,06 € ευρώ εκτός Φ.Π.Α. (Α. Μ 162/2019)
 6Κατάρτιση όρων διακήρυξης, έγκριση μελέτης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τον συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για το Έργο: «Συμβουλευτική και Διαχειριστική υποστήριξη του επικεφαλής εταίρου Δήμου Κατερίνης της Κ.Σ. Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ, στα πλαίσια του συντονισμού και οργάνωσης των διανομών της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» – Κ.Σ. Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029657 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) 2014-2020»
 7Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» αρ. μελ. 113/2018
Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Δ.Ε ΚΟΡΙΝΟΥ» αρ. μελ. 6/2020
 9Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Δ.Κ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΠΑΡΑΛΙΑΣ» αρ. μελ. 110/2018
 10Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ» αρ. μελ. 111/2018
 11Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών  απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 12Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για  ανάγκες του Δήμου
 13Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

O Πρόεδρος

Δημήτριος Μορφακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Ιωάννης Συμεωνίδης1.Σταύρος Χριστοφορίδης
2.Γεώργιος Νταντάμης2.Μαρία Τερζίδου
3.Νικόλαος Τσιαμπέρας3.Αστέριος Μπουσνάκης
4.Γεώργιος Τσιαλός4.Ιωάννης Νταντάμης
5.Αθανάσιος Γκούνας5.Αθανάσιος Αναγνώστου
6.Λάζος Ντόντης6.Χρήστος Λεμονόπουλος
7.Δημήτριος Βαϊνάς7.Γεώργιος Ίτσιος
8.Απόστολος Λιακόπουλος8.Αθανάσιος Λιακόπουλος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top