Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19.3.2021 (δια περιφοράς)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων θα γίνεται τηλεφωνικά και τα μέλη θα ενημερώνονται για τα θέματα μέσω της πλατφόρμας e-meeting) για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11-3-2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την αριθμ.πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ, την 19η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 13:00 και ώρα λήξης 13:30, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με εκείνες των αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18 αντίστοιχα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Λήψη απόφασης περί : 1. Αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων , της υπαίθρου και των οικισμών» ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Αστική αναζωογόνηση»  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ06 2.Υποβολής της αντίστοιχης αίτησης/πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΣΤΗΝ Π.Ε. ΣΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» για ένταξη στην πράξη των τριών  υποέργων της αίτησης, με τίτλους : Υποέργο 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΡΩΦΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΩΘΕΝ ΑΥΤΟΥΣΤΗΝ ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ » Υποέργο 2:«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» Υποέργο 3. «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ « ΄΄ Έργα Αστικής Αναζωογόνησης΄΄ του προγράμματος Α.Τρίτσης» 3. Έγκρισης της τεκμηρίωσης σκοπιμότητας εκπόνησης των προτεινόμενων ως άνω υποέργων 4. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου Κατερίνης όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο   υποβολής της ως ανωτέρω αίτησης χρηματοδότησης. 5. Ορισμού υπαλλήλου, ως υπεύθυνου της προτεινόμενης πράξης 6. Ορισμού υπαλλήλου υπεύθυνου για την υποβολή του τεχνικού δελτίου πράξης 7. Ορισμού ομάδας έργου 8.Ορισμού φορέα λειτουργίας και συντήρησης έργου
 2Λήψη απόφασης περί : 1. Έγκρισης της τεκμηρίωσης για την αναγκαιότητα υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Α.Ε. ΟΤΑ για την πρόσκληση ΑΤ06 με τίτλο: «Αστική αναζωογόνηση»  για την ωρίμανση των μελετών του Υποέργου 1Α, με τίτλο: «Κατασκευή διώροφου υπόγειου χώρου στάθμευσης με ανάπλαση του υπαίθριου χώρου άνωθεν αυτού στην Πλ. Δημοκρατίας του Δήμου Κατερίνης». 2. Έγκρισης του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης και σύναψης αυτής μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Α.Ε. ΟΤΑ για την πρόσκληση ΑΤ06 με τίτλο: «Αστική αναζωογόνηση»  για την ωρίμανση των μελετών του Υποέργου 1Α, με τίτλο: «Κατασκευή διώροφου υπόγειου χώρου στάθμευσης με ανάπλαση του υπαίθριου χώρου άνωθεν αυτού στην Πλ. Δημοκρατίας του Δήμου Κατερίνης». 3. Ορισμός των μελών για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 4. Ορισμός των μελών για την Τεχνική Επιτροπή 5. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου Κατερίνης για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Α.Ε. ΟΤΑ για την πρόσκληση ΑΤ06 με τίτλο: «Αστική αναζωογόνηση»  για την ωρίμανση των μελετών του Υποέργου 1Α, με τίτλο: «Κατασκευή διώροφου υπόγειου χώρου στάθμευσης με ανάπλαση του υπαίθριου χώρου άνωθεν αυτού στην Πλ. Δημοκρατίας του Δήμου Κατερίνης».
 3Λήψη απόφασης περί : 1. Έγκρισης της τεκμηρίωσης για την αναγκαιότητα υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Α.Ε. ΟΤΑ για την πρόσκληση ΑΤ06 με τίτλο: «Αστική αναζωογόνηση»  για την ωρίμανση των μελετών του Υποέργου 2, με τίτλο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης αστικού περιβάλλοντος στην Πολεοδομική Ενότητα Σιδηροδρομικού Σταθμού Δήμου Κατερίνης». 2. Έγκρισης του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης και σύναψης αυτής μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.ΑΕ. ΟΤΑ για την πρόσκληση ΑΤ06 με τίτλο: «Αστική αναζωογόνηση»  για την ωρίμανση των μελετών του Υποέργου 2, με τίτλο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης αστικού περιβάλλοντος στην Πολεοδομική Ενότητα Σιδηροδρομικού Σταθμού Δήμου Κατερίνης». 3. Ορισμός των μελών για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 4. Ορισμός των μελών για την Τεχνική Επιτροπή 5. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου Κατερίνης για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Α.Ε. ΟΤΑ για την πρόσκληση ΑΤ06 με τίτλο: «Αστική αναζωογόνηση»  για την ωρίμανση των μελετών του Υποέργου 2, με τίτλο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης αστικού περιβάλλοντος στην Πολεοδομική Ενότητα Σιδηροδρομικού Σταθμού Δήμου Κατερίνης»
 4Έγκριση των φακέλων μελετών για την πρόσκληση ΑΤ06 του προγράμματος ‘Αντώνης Τρίτσης’
 5Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT14 (20003/27-10-2020) «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021
 6Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT11  σύμφωνα με την αρ. 143/2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κατερίνης

-Τα θέματα 1, 2, 3 και 4 έχουν τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος καθώς η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ένταξης στην πρόσκληση ΑΤ06 με τίτλο ‘Αστική αναζωογόνηση’ είναι η 31η Μαρτίου 2021

-Το θέμα 5 έχει το χαρακτήρα του κατεπείγοντος καθώς η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ένταξης στην πρόσκληση ΑΤ14 είναι η 31-3-2021

-Το θέμα 6 έχει το χαρακτήρα του κατεπείγοντος καθώς η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ένταξης στην πρόσκληση ΑΤ11 είναι η 31-3-2021

O Πρόεδρος

Δημήτριος Μορφακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Ιωάννης Συμεωνίδης1.Μαρία Τερζίδου
2.Γεώργιος Νταντάμης2.Αστέριος Μπουσνάκης
3.Σταύρος Χριστοφορίδης3.Ιωάννης Νταντάμης
4.Γεώργιος Τσιαλός4.Αθανάσιος Αναγνώστου
5.Αθανάσιος Γκούνας5.Χρήστος Λεμονόπουλος
6.Λάζος Ντόντης6.Γεώργιος Ίτσιος
7.Δημήτριος Βαϊνάς7.Αθανάσιος Λιακόπουλος
8.Απόστολος Λιακόπουλος  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο