Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

Εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση αγροτεμαχίου με αριθ. 1275 έκτασης 25.000 τ.μ. στη θέση «ΚΟΣΙΣΤΡΑ» αγροκτήματος Κορινού του Δήμου Κατερίνης.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 577/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9EHOΩΕΤ-ΘΙΤ), τις διατάξεις του Π. ∆. 270/1981 «Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 77 /τ.Α/ 30. 03. 1981) καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 195 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/08.06.2006), και αρθρ. 72, παρ. 1στ, εδαφ. i του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως ισχύουν.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κατερίνης, στην Κατερίνη, Πλ. Δημαρχείου 1, 1ος όροφος, στις 24.8.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.. Οι συμμετέχοντες, προκειμένου να γίνουν δεκτοί στη δημοπρασία, υποχρεούνται να καταθέσουν το φάκελο των δικαιολογητικών στις 24.8.2022 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00 π.μ. έως ώρα 11:30 π.μ. στην αρμόδια Επιτροπή, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Η πρώτη επαναληπτική δημοπρασία θα διενεργηθεί στον ίδιο χώρο στις 31.8.2022 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα. Η δεύτερη επαναληπτική δημοπρασία θα διενεργηθεί στον ίδιο χώρο στις 7.9.2022 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα. Αν και η δεύτερη επαναληπτική δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση θα μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, τους όρους της οποίας καθορίζει το ΔΣ.
Η μίσθωση θα διαρκέσει έξι (6) καλλιεργητικά έτη, από την υπογραφή του συμφωνητικού έως 31.10.2028. Η ελάχιστη τιμή προσφοράς για τη μίσθωση των αγροτεμαχίων ορίζεται στο ποσό των πενήντα πέντε ευρώ ανά στρέμμα ετησίως.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι, αφού προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ποσού 344 ευρώ, η οποία, μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, θα αντικατασταθεί με άλλη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης εκμίσθωσης, ποσού ίσου με: στρέμματα Χ ετήσιο μίσθωμα που θα επιτευχθεί Χ 25%.
Αποκλείονται από τη συμμετοχή στη δημοπρασία οι πάσης φύσεως οφειλέτες του Δήμου από φόρους, τέλη κ.λ.π. (η διαπίστωση γίνεται με την προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο βεβαίωσης δημοτικής ενημερότητας) και όσοι εντός της τελευταίας πενταετίας αναδείχτηκαν τελευταίοι πλειοδότες και αφού προσκλήθηκαν με αποδεικτικό παραλαβής δεν προσήλθαν για υπογραφή σύμβασης.
Η αναλυτική διακήρυξη της δημοπρασίας βρίσκεται αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 9EHOΩΕΤ-ΘΙΤ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της διακήρυξης και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κατερίνης, τηλ. 2351350431, email: dimitriadou@katerini.gr, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Back to top